Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Wetin mek wi fɔ pre fɔ lɛ Gɔd in Kiŋdɔm kam?

Yu want fɔ no mɔ bɔt Gɔd in Kiŋdɔm ɛn di tin dɛn we i go du?

Gɔd in Kiŋdɔm na gɔvmɛnt we de na ɛvin. Jizɔs bin tɛl in disaypul dɛn fɔ pre fɔ lɛ Gɔd in Kiŋdɔm kam bikɔs i go mek pis de na di wɔl ɛn ɔlman go de du wetin rayt. No mɔtalman gɔvmɛnt nɔ de we ebul fɔ pul fɛt-fɛt, advantej, ɛn sik. Bɔt Gɔd in Kiŋdɔm in ebul fɔ du dis, ɛn i go du am. Gɔd dɔn pik in Pikin, Jizɔs, fɔ bi di Kiŋ na di Kiŋdɔm. Jiova dɔn pik bak sɔm pan Jizɔs in disaypul dɛn fɔ rul wit Jizɔs na di Kiŋdɔm.—Rid Lyuk 11:2; 22:28-30.

I nɔ go te igen, Gɔd in Kiŋdɔm go kil ɔl di wan dɛn we de agens am. So we wi de pre fɔ lɛ Gɔd in Kiŋdɔm kam, wi de pre mek Gɔd in gɔvmɛnt kam pul ɔl mɔtalman gɔvmɛnt ɛn bigin rul wi.—Rid Daniɛl 7:13, 14; Rɛvɛleshɔn 11:15, 18.

Wetin mek Gɔd in Kiŋdɔm go bɛnifit pipul dɛn?

Jizɔs na di bɛst Kiŋ bikɔs i gɛt sɔri-at. Ɛn bikɔs in na Gɔd in Pikin, i gɛt di pawa fɔ ɛp ɔl di wan dɛn we de beg Gɔd fɔ ɛp dɛn.—Rid Sam 72:8, 12-14.

Gɔd in Kiŋdɔm go bɛnifit ɔl di wan dɛn we de pre wit ɔl dɛn at fɔ lɛ i kam ɛn we de liv dɛn layf di we aw Gɔd want. Yu nɔ go ɛva rigɛt am, if yu lan bɔt wetin di Baybul se bɔt Gɔd in Kiŋdɔm.—Rid Lyuk 18:16, 17; Jɔn 4:23.