Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | WETIN MEK BAD TIN KIN APIN TO GUD PIPUL DƐN?

Wetin Gɔd Go Du bɔt di Bad Tin dɛn we De Apin?

Wetin Gɔd Go Du bɔt di Bad Tin dɛn we De Apin?

Di Baybul tɛl wi klia wan wetin Jiova ɛn in Pikin, Jizɔs Krays, go du bɔt di sɔfa we Setan de mek wi de sɔfa. Di Baybul se: “Na dat mek Gɔd in Pikin kam fɔ pwɛl Setan in wok.” (Jɔn In Fɔs Lɛta 3:8) Insay dis wɔl we wi de tide, pipul dɛn nɔ de satisfay wit wetin dɛn gɛt, dɛn gɛt bad at, ɛn dɛn de du bɔku ɔda bad tin dɛn, bɔt Gɔd go mek ɔl dɛn pipul ya we de du dɛn bad tin ya nɔ de igen. As fɔ Setan “we de rul dis wɔl,” Jizɔs bin dɔn tɔk se i gɛt fɔ kam “pul” am kɔmɔt. (Jɔn 12:31) We Setan nɔ go de igen, dat go mek ɔlman go de du wetin rayt na di wɔl, ɛn pis ɛn kolat go de na di wɔl.—Pita In Sɛkɛn Lɛta 3:13.

Wetin go apin to di wan dɛn we nɔ gri fɔ chenj di we aw dɛn de liv dɛn layf ɛn we de kɔntinyu fɔ du bad tin? Di Baybul se: “Na udat de waka tret go de na di land wit di wan dɛn we de du di rayt tin, bɔt as fɔ di bad wan dɛn, PAPA GƆD go pul dɛn kɔmɔt na di land, ɛn dɛn wan we nɔ bɛtɛ i go rut dɛn lɛkɛ plant.” (Prɔvabs 2:21, 22) Da tɛm de, di wikɛd wan dɛn nɔ go de igen fɔ mek ɔda pipul dɛn du bad. We pis ɛn kolat go dɔn de na di wɔl, mɔtalman dɛn we de du wetin Gɔd want, go bigin fɔ pafɛkt smɔl smɔl.—Lɛta Fɔ Rom 6:17, 18; 8:21.

Insay di nyu wɔl, wetin Gɔd go du fɔ mek bad tin dɛn nɔ apin? Gɔd nɔ go tek di fridɔm we i bin dɔn gi wi ɛn mek wi tan lɛk mashin we kin jɔs du wetin dɛn mek am fɔ du. Nɔto so Gɔd go du fɔ lɛ bad tin nɔ apin. Bifo dat, Gɔd go mek mɔtalman dɛn we want fɔ du wetin i want, lan bɔt am, ɛn i go ɛp dɛn fɔ tink ɛn du tin di rayt we.

Gɔd go pul ɔl di tin dɛn we de mek wi sɔfa

Tide, bad tin dɛn kin apin we wi nɔ kin no se dɛn gɛt fɔ apin. Wetin Gɔd go du bɔt dɛn kayn bad tin ya? I dɔn prɔmis se i nɔ go te igen in Kiŋdɔm go rul di wan ol wɔl. Di Kiŋ we Gɔd dɔn pik fɔ rul in Kiŋdɔm na Jizɔs Krays. Jizɔs gɛt di pawa fɔ mɛn di wan dɛn we sik. (Matyu 14:14) Jizɔs gɛt pawa bak fɔ kɔntrol ebi ebi briz, wata, ɛn ɔda bad bad tin dɛn. (Mak 4:35-41) So, di wan dɛn we kin sɔfa we dɛn “bad tin kin apin” nɔ go sɔfa igen. (Ɛkliziastis 9:11) We Jizɔs Krays go de rul, no bad tin nɔ go mit mɔtalman igen.—Prɔvabs 1:33.

Wetin go apin to di bɔku pipul dɛn we dɔn day? Jɔs bifo Jizɔs gi layf bak to Lazarɔs, we na in padi, i bin se: “Na mi de mek pipul rayz frɔm dɛn grev ɛn na mi de gi dɛn layf.” (Jɔn 11:25) Fɔ tru, Jizɔs gɛt di pawa fɔ gi layf bak to di wan dɛn we dɔn day!

So if yu want fɔ de na say usay bad tin de apin to gud pipul dɛn, i go fayn mek yu stɔdi di Baybul fɔ no di tru Gɔd ɛn di tin dɛn we i want fɔ du. Jiova Witnɛs dɛn we de nia yu go gladi fɔ ɛp yu fɔ lan bɔt Gɔd. So wi want mek yu fɛn di wan dɛn we de nia yu ɔ rayt to di wan dɛn we mek dis magazin