Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Yu Bin No?

Yu Bin No?

Aw pipul dɛn we bin de trade trade bin de mek dɛn bot dɛn so dat wata nɔ go go insay?

Wan man we nem Layonɛl Kasin, we sabi bɔt dɛn fɔstɛm ship dɛn, bin ɛksplen aw dɛn Roman pipul dɛn bin de mek bot. Afta dɛn dɔn mek di bot, dɛn kin lɔk di spes dɛn we de midul di bod dɛn. Dɛn bin de yuz ta ɛn waks fɔ lɔk di spes dɛn insay ɛn na do. Di Akedian pipul dɛn ɛn di pipul dɛn na Babilɔn dɛnsɛf bin de yuz ta fɔ lɔk di spes dɛn na dɛn bot, ivin bifo di Roman pipul dɛn.

Wata-wata ta lɛk dis bin plɛnti na di say dɛn we di Baybul tɔk bɔt

Di Baybul tɔk sɔntin bɔt dis na Jɛnɛsis 6:14. We Gɔd bin de tɛl Noa fɔ bil di bot, i bin tɛl am fɔ kɔba di bot wit ta insay ɛn na do.

Na tu difrɛn ta dɛn de, di wan wata-wata ɛn di ɔda wan trɔng. Dɛn fɔstɛm pipul dɛn we bin de mek bot bin de yuz di wata-wata ta fɔ lɔk di ol dɛn na dɛn bot. We dɛn rɔb di ta na di ol dɛn, i de dray. We i dray, i de trɔng ɛn na dat de mek wata nɔ kam insay di bot.

Ta bin bɔku na plɛnti say dɛn we di Baybul tɔk bɔt. Wan say na Sidim we de nia di Dɛd Si eria bin “pak ful wit ol dɛn we gɛt ta insay.”—Jɛnɛsis 14:10.

Aw pipul dɛn we bin de trade bin de kip fish fɔ lɛ i nɔ pwɛl?

I dɔn te we pipul dɛn de si fish as sɔntin we gud fɔ it. Bifo Jizɔs in apɔsul dɛn bigin fɔ waka wit am ɛn prich, sɔm pan dɛn na bin fishaman dɛn na di Si na Galili. (Matyu 4:18-22) We fishaman dɛn bin de kech fish na di Si na Galili, dɛn bin de kɛr sɔm pan di fish dɛn go na di “faktri dɛn” we bin de nia de fɔ lɛ dɛn nɔ pwɛl.

Dis pikchɔ de sho dɛn fɔstɛm Ijipshian fishaman dɛn

Tide, sɔm pipul dɛn stil de du dis sem tin we dɛn bin de du trade na Galili fɔ mek fish nɔ pwɛl. Wetin dɛn bin de du? Fɔs, dɛn bin de pul di fish dɛn gɔt ɛn was di fish dɛn na wata. Wan buk we nem Studies in Ancient Technology bin tɔk se dɛn bin de rɔb sɔl pan di fish dɛn gil, dɛn mɔt, ɛn dɛn skel. Dɔn, dɛn kin le di fish dɛn ɛn skata sɔl pantap dɛn ɛn put ɔda fish dɛn pantap ɛn put mɔ sɔl bak. We di fish dɔn bɔku, dɛn kin yuz pam tri lif fɔ kɔba am. Afta di fish dɛn kin dɔn tinap fɔ lɛk tri to fayv dez, dɛn kin tɔn am oba so dat di ɔdasay go tinap bak fɔ lɛk tri to fayv dez. We dɛn de dray di fish dɛn dis kayn we i de mek di wata we de insay di fish, kɔmɔt ɛn di sɔl kin go insay di fish gud gud wan. Afta dɛn kin dɔn du dis, di fish kin trɔng ɛn dray fayn.

Wi nɔ no aw lɔng fish bin de kip we dɛn bin de dray am dis we. Bɔt dis we aw dɛn bin de dray fish bin rili gud, bikɔs di Ijipshian pipul dɛn we bin de trade bin de kɛr go fish na Sirya fɔ go sɛl.