Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Di Baybul in Ansa to Sɔm Kwɛstyɔn Dɛn

Wetin Jizɔs go du tumara bambay?

Jizɔs bin day insay di ia 33, i bin gɛt layf bak da sem ia de, ɛn go na ɛvin. Leta, Jizɔs bin gɛt pawa fɔ bi Kiŋ. (Daniɛl 7:13, 14) Tumara bambay, Jizɔs go mek pis de na di wɔl, ɛn i go pul po kɔmɔt na di wɔl.—Rid Sam 72:7, 8, 13.

Jizɔs na Kiŋ we go pul ɔl di wan dɛn we de du bad tin na di wɔl

Jizɔs go du wɔndaful tin dɛn we i de rul mɔtalman. I go yuz di pawa we in Papa dɔn gi am, fɔ mek mɔtalman gɛt pafɛkt layf bak. Dɛn go ɛnjɔy fɔ liv na di wɔl ɛn dɛn nɔ go ɛva ol ɔ day. —Rid Jɔn 5:26-29; Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 15:25, 26.

Wetin Jizɔs de du naw?

Jizɔs de sho di wan dɛn we rili de fala am, aw fɔ du di prichin wok. Dɛn kin go to pipul dɛn fɔ sho dɛn wetin di Baybul se bɔt Gɔd in Kiŋdɔm. Jizɔs bin se i go kɔntinyu fɔ sɔpɔt di wok we in disaypul dɛn de du, te Gɔd in Kiŋdɔm kam pul mɔtalman gɔvmɛnt dɛn na di wɔl.—Rid Matyu 24:14; 28:19, 20.

Jizɔs de yuz di tru Kristian kɔngrigeshɔn fɔ ɛp pipul dɛn fɔ liv bɛtɛ layf. I go kɔntinyu fɔ ɛp dɛn pipul ya te Gɔd pul di bad pipul dɛn na dis wɔl ɛn kam wit di nyu wɔl we i bin dɔn prɔmis.—Rid Pita In Sɛkɛn Lɛta 3:7, 13, NW; Rɛvɛleshɔn 7:17.