Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | DI WƆ WE CHENJ DI WƆL

Di Pɔsin We Rili De Mek Wɔ Apin ɛn We De Mek Wi Sɔfa

Di Pɔsin We Rili De Mek Wɔ Apin ɛn We De Mek Wi Sɔfa

Wɔl Wɔ Wan bin dɔn insay Novɛmba 11, 1918. Da de de, pipul dɛn nɔ go wok; dɛn kɔmɔt na strit ɛn bigin dans. Bɔt di gladi gladi nɔ bin las fɔ lɔng. As Wɔl Wɔ Wan dɔn so, sɔntin bad bin apin. Dis tin we bin apin, bin de kil pipul dɛn pas di gɔn dɛn we dɛn bin de yuz fɔ fɛt insay di wɔ.

Insay Jun 1918, wan bad bad sik bin kam we dɛn kɔl Spanish flu. Dis sik bin mit di sojaman dɛn we bin de fɛt na Frans. I nɔ tu te, dis sik bigin kil bɔku bɔku pipul dɛn. Fɔ ɛgzampul, insay shɔt tɛm, dis sik kil bɔku Amɛrikin sojaman dɛn we bin go fɛt na Frans pas aw dɛn ɛnimi bin kil dɛn. Ɛn di sojaman dɛn bin kɛr dis sik go na di kɔntri dɛn usay dɛn kɔmɔt, ɛn dat bin mek di sik prɛd kwik kwik wan ɔlsay na di wɔl.

Afta di wɔ, pipul dɛn nɔ bin gɛt tin fɔ it, ɛn dɛn nɔ bin gɛt bɛtɛ mɔni. We di wɔ dɔn insay 1918, bɔku bɔku pipul dɛn na Yurop bin de slip angri. Bay di ia 1923, di mɔni we dɛn bin de yuz na Jamani, nɔ bin gɛt wan valyu. Siks ia afta dat, di wan ol wɔl nɔ bin gɛt bɛtɛ mɔni igen. Dɔn insay 1939, Wɔl Wɔ Tu bigin. I tan lɛk se na Wɔl Wɔ Wan bin kɔntinyu. Wetin bin rili mek dɛn bad bad tin ya bin de apin?

DI SAYN FƆ SHO SE DI WƆL DE DƆN

Di tin dɛn we di Baybul bin tɔk se go apin de ɛp wi fɔ no wetin mek sɔm tin dɛn bin de apin. Wan pan dɛn tin ya na Wɔl Wɔ Wan. Jizɔs Krays bin tɔk se tɛm go kam we wan neshɔn go fɛt ɔda neshɔn, bad angri go de, ɛn dɛn sik we de prɛd go de ɔlsay  na di wɔl. (Matyu 24:3, 7; Lyuk 21:10, 11) I bin tɛl in disaypul dɛn se na dɛn bad bad tin ya go bi di sayn we go sho se di wɔl de dɔn. Wan buk na di Baybul we dɛn kɔl Rɛvɛleshɔn tɔk mɔ bɔt dis. I se di trɔbul na di wɔl gɛt sɔntin fɔ du wit di wɔ we bin apin na ɛvin.—Luk di bɔks we se  “Wɔ na Dis Wɔl ɛn Wɔ na Ɛvin.”

Dis sem Baybul buk de tɔk bɔt 4 man dɛn we de rayd ɔs. Tri pan dɛn man ya min di sem bad bad tin dɛn we Jizɔs bin tɔk se go apin bifo di wɔl dɔn. Dɛn tin ya na wɔ, bad angri, ɛn dɛn sik we de prɛd. (Luk di bɔks we se  “Di 4 Man dɛn Rili De Rayd Dɛn Ɔs?”) Wi no klia wan se na frɔm Wɔl Wɔ Wan di difrɛn difrɛn prɔblɛm dɛn we de na di wɔl bigin, ɛn te naw dɛn nɔ dɔn yet. Di Baybul sho se na Setan na di pɔsin we de biɛn ɔl dɛn prɔblɛm ya. (Jɔn In Fɔs Lɛta 5:19) Ɛnibɔdi de we go stɔp Setan fɔ mek i nɔ kɔntinyu fɔ du dɛn bad bad tin ya?

Di Baybul buk we na Rɛvɛleshɔn gi wi op se “na smɔl tɛm nɔmɔ lɛf fɔ” Setan. (Rɛvɛleshɔn 12:12) Na dat mek i vɛks bad ɛn de mek bɔku prɔblɛm dɛn de apin na di wɔl. Bɔt na dɛn sem prɔblɛm ya we de apin mek wi shɔ se Setan nɔ gɛt bɛtɛ tɛm igen.

 SETAN IN WOK GO PWƐL

Wɔl Wɔ Wan bin rili chenj di wɔl. I briŋ wɔ kam ɔlsay na di wɔl, pipul dɛn bigin fɛt fɔ chenj gɔvmɛnt dɛn, ɛn pipul dɛn lɛf fɔ biliv di wan dɛn we de rul oba dɛn. Na dis wɔ de sho bak se Setan dɔn kɔmɔt na ɛvin. (Rɛvɛleshɔn 12:9) Ɛn Setan want fos ɔlman fɔ fala am fɔ du bad bikɔs i no se i nɔ gɛt bɛtɛ tɛm igen. Di tɛm we Setan nɔ go de igen, ɔl di prɔblɛm dɛn we bin bigin insay Wɔl Wɔ Wan, we stil de apin, go dɔn.

Di tin dɛn we di Baybul bin dɔn tɔk se go apin, mek wi biliv se i nɔ go te igen, Jizɔs Krays we na wi Kiŋ na ɛvin, go “pwɛl Setan in wok.” (Jɔn In Fɔs Lɛta 3:8) Bɔku pipul dɛn kin pre fɔ mek Gɔd in Kiŋdɔm kam. Yusɛf kin pre fɔ dat? Pipul dɛn we de du wetin Gɔd want, fɔ gladi fɔ dis Kiŋdɔm, bikɔs na dis Kiŋdɔm go du wetin Gɔd want na di wɔl; nɔto wetin Setan want. (Matyu 6:9, 10) We Gɔd in Kiŋdɔm go de rul di wɔl, wɔ nɔ go de igen! (Sam 46:9) I go fayn fɔ mek yu lan bɔt da Kiŋdɔm de, so dat yu go de di tɛm we kolat go de na di wan ol wɔl!—Ayzaya 9:6, 7.