Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Wɔship Jiova, di Kiŋ We Bin De, We De Naw ɛn We Go De Sote Go

Wɔship Jiova, di Kiŋ We Bin De, We De Naw ɛn We Go De Sote Go

“Frɔm naw sote go mek wi ɔna ɛn prez di Kiŋ we bin de, we de naw ɛn we go de sote go.”—1 TIM. 1:17.

1, 2. (a) Udat na “di Kiŋ we bin de, we de naw ɛn we go de sote go”? Wetin mek da taytul de fit am? (Luk di pikchɔ nia dis atikul in taytul.) (b) Wetin mek wi want mek Jiova rul wi?

KIŊ SOBUZA DI SƐKƆN bin rul na Swaziland fɔ lɛk 61 ia so. Dat na lɔng tɛm we wi kɔmpia am to di tɛm we ɔda kiŋ dɛn de rul tide. I rili wɔndaful fɔ mek mɔtalman kiŋ rul fɔ da kayn tɛm de. Bɔt, wan kiŋ de we wi nɔ go ɛva ebul fɔ kɔnt di tɛm we i de rul fɔ. Di Baybul ivin se in “na di Kiŋ we bin de, we de naw ɛn we go de sote go.” (1 Tim. 1:17) Wan pan di pipul dɛn we bin rayt di Sam buk, bin sho dis Kiŋ in nem. I se: “PAPA GƆD [Jiova] na kiŋ sote go.”—Sam 10:16.

2 Di tɛm we Gɔd de tek fɔ rul, mek di we aw i de rul difrɛn frɔm di we aw mɔtalman de rul. Bɔt na di we aw Jiova de rul, de mek wi want fɔ bi in padi. Wan kiŋ we bin rul na Izrɛl fɔ 40 ia, bin prez Gɔd. I se: “PAPA GƆD gɛt sɔri-at bad, i nɔ de vɛks kwik bɔt i rɛdi fɔ sho wi aw i lɛk wi. PAPA GƆD dɔn mek in ay chia usay kiŋ kin sidɔm de na ɛvin, ɛn na de i de de fɔ rul di wanol wɔl.” (Sam 103:8, 19) Jiova nɔto jɔs wi Kiŋ nɔmɔ, bɔt na wi Papa ɛn i lɛk wi. Tu impɔtant tin dɛn we wi go want fɔ no na: Aw Jiova dɔn sho se in na wi Papa? Ɛn, aw Jiova dɔn sho se in na Kiŋ frɔm we Adam ɛn Iv sin na Idɛn? Di ansa to dɛn kwɛstyɔn ya go ɛp wi fɔ go nia Jiova mɔ, ɛn fɔ wɔship am wit ɔl wi at.

 DI KIŊ WE BIN DE, WE DE NAW ƐN WE GO DE SOTE GO, GƐT WAN BIG FAMILI

3. Udat na bin di fɔs pɔsin we kam de na Jiova in big famili, ɛn udat dɛn bak Gɔd bin mek as in “pikin dɛn”?

3 Jiova bin gladi pasmak di tɛm we i bin mek in wangren Pikin! I nɔ bin trit am lɛk ɛnikayn ɔdinari pɔsin. Bɔt i bin lɛk am lɛk in Pikin, ɛn bin mek i ɛp am fɔ mek ɔda pafɛkt pipul dɛn. (Kɔl. 1:15-17) Sɔm pan dɛn pipul ya na di plɛnti plɛnti enjɛl dɛn. Di Baybul se dɛn enjɛl ya “de wok fɔ [Gɔd] ɛn de du wetin i want,” ɛn dɛn gladi fɔ wok fɔ am. Gɔd de ɔna dɛn we i de kɔl dɛn in “pikin dɛn.” Dɛn enjɛl ya na sɔm pan di pipul dɛn we de na Jiova in big famili.—Sam 103:20-22; Job 38:7.

4. Aw mɔtalman kam fɔ de na Gɔd in big famili?

4 Afta Jiova mek di ɛvin ɛn di wɔl, na de i bigin mek tin dɛn so dat ɔda pipul dɛn go ebul jɔyn in big famili. I mek fayn fayn tin dɛn na di wɔl, dɔn i mek bak ɔda tin dɛn we de sɔpɔt layf. Di tin we Jiova mek na di wɔl we fayn pas ɔl, na di fɔs man we na Adam. I mek Adam lɛk insɛf. (Jɛn. 1:26-28) Jiova bin gɛt di rayt fɔ mek Adam obe am bikɔs na in mek am. Ɛn bikɔs na Jiova na wi Papa, na dat mek i gi lɔ dɛn fɔ sho se i lɛk wi. We wi de obe dɛn lɔ ya, wi stil gɛt fridɔm fɔ du wetin wi want fɔ du.—Rid Jɛnɛsis 2:15-17.

5. Aw Gɔd bin want mek mɔtalman de ɔlsay na di wɔl?

5 Jiova nɔ tan lɛk mɔtalman rula dɛn. Wetin mek wi se so? Pan ɔl we na in mek mɔtalman, i stil gi dɛn impɔtant wok dɛn fɔ du fɔ in big famili. Fɔ ɛgzampul, i bin gi Adam pawa pantap ɔl di ɔda tin dɛn we gɛt layf na di wɔl. I tɛl am fɔ gi nem to ɔl di animal dɛn. (Jɛn. 1:26; 2:19, 20) Gɔd nɔ bin jɔs mek bɔku bɔku pafɛkt pipul dɛn ɛn mek dɛn de ɔlsay na di wɔl wantɛm wantɛm. Bɔt, i mek wan ɔda pɔsin we go ɛp Adam fɔ du dat. Udat na dis pɔsin? Na Iv. (Jɛn. 2:21, 22) Da tɛm de Adam ɛn Iv go ebul bɔn pikin dɛn ɛn ful-ɔp di wɔl. If Adam dɛn nɔ bin fɔ dɔn sin, dɛn ɛn dɛn pikin dɛn bin fɔ dɔn ebul mek ɔl di ɔda pat dɛn na di wɔl bi Paradays. Ɛn da tɛm de, mɔtalman ɛn di enjɛl dɛn na ɛvin fɔ dɔn de wɔship Jiova sote go lɛk wan big famili. Wi ɔl bin fɔ dɔn bi Jiova in pikin dɛn. Dat bin fɔ dɔn rili wɔndaful, nɔto so?

DI PIKIN DƐN WE NƆ WANT MEK GƆD RUL DƐN

6. (a) Aw sɔm pipul dɛn we de na Gɔd in big famili sho se dɛn nɔ want mek Gɔd rul dɛn? (b) Wetin mek dat nɔ min se Jiova nɔ gɛt pawa igen fɔ rul di wɔl?

6 Di bad tin we apin na dat, Adam ɛn Iv nɔ bin satisfay we Jiova bin de rul dɛn. So dɛn kɔmɔt ɔnda Gɔd in rul, jɔs lɛk aw Setan bin du. (Jɛn. 3:1-6) We Adam ɛn Iv nɔ mek Gɔd rul dɛn, dɛn ɛn dɛn pikin dɛn go de gɛt prɔblɛm, tin dɛn we de mek dɛn sɔfa go de mit dɛn, ɛn dɛn go de day. (Jɛn. 3:16-19; Rom 5:12) We Adam ɛn Iv kɔmɔt ɔnda Gɔd in rul, nɔbɔdi nɔ bin de igen na di wɔl we bin de obe Gɔd. We dat dɔn apin, yu tink se Gɔd nɔ gɛt pawa igen fɔ rul di wan ol wɔl? Nɔto so i bi atɔl! Gɔd sho se i gɛt pawa we i drɛb Adam ɛn Iv kɔmɔt na di gadin we bin de na Idɛn. Ɛn fɔ mek dɛn nɔ go ebul kam bak, i put pawaful enjɛl dɛn we dɛn kɔl chɛrɔb, fɔ blɔk di say we dɛn go pas fɔ kam. (Jɛn. 3:23, 24) Bɔt pan ɔl dat, Gɔd stil sho se i lɛk wi. Aw i du dat? I mek wan we so dat in spirit pikin dɛn na ɛvin ɛn di ɔda wan dɛn na di wɔl, go wande wande bi wan big famili bak. I prɔmis se wan “pikin” go kam we go pul Setan ɛn ɔl di bad bad tin dɛn we di sin we Adam sin, dɔn put pan wi.—Rid Jɛnɛsis 3:15.

7, 8. (a) Insay Noa in tɛm, wetin na di bad bad tin dɛn we bin de apin? (b) Wetin Jiova bin du fɔ mek di bad bad tin dɛn lɛf fɔ apin na di wɔl? Ɛn wetin Jiova bin du fɔ sev mɔtalman?

 7 Afta sɔm tɛm frɔm we Adam ɛn Iv bin dɔn sin, sɔm pipul dɛn bin want mek Jiova rul dɛn. Tu pan dɛn pipul ya na bin Ebɛl ɛn Inɔk. Bɔt bɔku pipul dɛn nɔ bin want mek Jiova bi dɛn Papa ɛn dɛn Kiŋ. Insay Noa in tɛm, “na soso fɛt fɛt ɛn bad bad tin dɛn bin de apin” na di wɔl. (Jɛn. 6:11) Yu tink se dat min se Jiova nɔ gɛt pawa igen fɔ rul di wɔl? Wetin ɔl dɛn tin dɛn ya we bin apin, de sho wi?

8 Lɛ wi tɔk smɔl bɔt Noa in stori. Jiova bin tɛl Noa fɔ bil wan big big bot. Ɛn fɔ mek Noa ɛn in famili go sev, Gɔd bin tɛl am ɔltin we i fɔ no, fɔ ɛp am fɔ du dat. Fɔ sho se Gɔd bin rili lɛk ɔl di pipul dɛn we bin de na di wɔl, i tɛl Noa bak fɔ “tɛl pipul fɔ du wetin rayt.” (2 Pit. 2:5) Di prich we Noa bin de prich to pipul dɛn, na fɔ ɛp dɛn fɔ chenj bikɔs Gɔd bin dɔn tɔk se i gɛt fɔ kil ɔl di bad pipul dɛn. Bɔt di pipul dɛn we Noa bin de prich to, nɔ bin gri fɔ lisin. Fɔ lɔng tɛm, Noa ɛn in famili bin de liv wit pipul dɛn we bin de du ɔlkayn bad tin. Bɔt fɔ mek Jiova go sho se in na Papa we kia fɔ in pikin dɛn, i bin protɛkt ɛn blɛs Noa ɛn in famili. Jiova bin rili sho se i gɛt pawa pas di pipul dɛn we tɔn dɛn bak pan am ɛn di wikɛd enjɛl dɛn. Aw i du dis? Na bay we i mek ebi ren kam ɔlsay na di wɔl. Fɔ tru, na Jiova gɛt pawa fɔ rul di wan ol wɔl.—Jɛn. 7:17-24.

Jiova dɔn de sho se in na Kiŋ (Luk na paregraf 6, 8, 10, 12, ɛn 17)

AW JIOVA BIN SHO SE IN NA KIŊ AFTA DI EBI REN?

9. Afta di ebi ren insay Noa in tɛm, us chans Jiova bin gi mɔtalman?

9 Noa ɛn in famili bin rili gladi we dɛn kɔmɔt insay di ak. Dɛn bin tɛl Jiova tɛnki bikɔs i bin protɛkt ɛn sev dɛn. Noa bil ɔlta, ɛn mek sakrifays wantɛm to Jiova. Gɔd bin blɛs Noa ɛn in famili, ɛn i bin tɛl dɛn se: “Una bɔn bɔku bɔku pikin dɛn so dat una go de ɔlsay na di wɔl.” (Jɛn. 8:20–9:1) Gɔd bin gi mɔtalman di chans bak fɔ mek dɛn de ɔlsay na di wɔl, ɛn fɔ mek dɛn wɔship am lɛk wan famili.

10. (a) Afta di ebi ren, usay pipul dɛn bigin sho se dɛn nɔ want mek Jiova rul dɛn? Aw dis bin apin? (b) Wetin Jiova bin du fɔ mek shɔ se na wetin in want, bi?

10 Di ebi ren nɔ bin kam so dat pipul dɛn go gɛt pafɛkt layf bak. So mɔtalman bin stil gɛt fɔ bia di bad bad tin dɛn we Setan ɛn in wikɛd enjɛl dɛn bin de du to dɛn. I nɔ tu te, pipul dɛn bigin sho bak se dɛn nɔ want mek Gɔd rul dɛn. Fɔ ɛgzampul, Nimrɔd we na Noa in gret granpikin, bin chalenj Jiova. Di Baybul tɔk se Nimrɔd na bin ɔntinman we bin tɔn in bak pan Jiova. I bil big big siti dɛn; wan pan dɛn na Babɛl. Dɔn i mek insɛf kiŋ na wan ples we dɛn kɔl Shayna. (Jɛn. 10:8-12, NW) Nimrɔd bin ivin want mek ɔl mɔtalman kam de togɛda na wan ples; ɛn nɔto dat Gɔd bin want. So, wetin di Kiŋ we bin de, we de naw ɛn we go de sote go, go du to dis kiŋ? Gɔd bin kɔnfyus di langwej we di pipul dɛn bin de tɔk, ɛn dis bin mek dɛn skata “ɔlsay na di wɔl.” We dɛn go, dɛn bin kɔntinyu fɔ wɔship lay lay gɔd dɛn, ɛn dɛn kɔntinyu fɔ rul dɛn kɔmpin mɔtalman.—Jɛn. 11:1-9.

11. Aw Jiova bin sho Ebraam se i nɔ go ɛva kɔmɔt biɛn am?

11 Pan ɔl we bɔku pipul dɛn bin de wɔship lay lay gɔd dɛn afta di ebi ren, sɔm pipul dɛn bin kɔntinyu fɔ du wetin Jiova want. Wan pan dɛn pipul ya na bin Ebraam. Ebraam bin lɛf ɔl di fayn fayn tin dɛn we i bin de ɛnjɔy na Ɔ, ɛn go de fɔ lɔng tɛm na tɛnt insay difrɛn difrɛn tɔŋ dɛn. (Jɛn. 11:31; Ibru 11:8, 9) Di tɛm we Ebraam bin de waka na difrɛn difrɛn ples dɛn, kiŋ dɛn bin de we bin tap na siti dɛn  we gɛt ay ay wɔl dɛn. Bɔt stil Jiova bin protɛkt Ebraam ɛn in famili. Wan pan di pipul dɛn we bin rayt di Sam buk, bin tɔk bɔt aw Jiova tan lɛk Papa we de protɛkt in pikin dɛn. I se: “[Gɔd] nɔ gri mek ɛnibɔdi buli dɛn; i bin de tɔk pan kiŋ dɛn fɔseka dɛn.” (Sam 105:13, 14) Jiova du sɔntin fɔ sho se i nɔ go kɔmɔt biɛn ɛnibɔdi we na in padi. I prɔmis Ebraam se: “Sɔm pan [yu jɛnareshɔn] dɛn go bi kiŋ.”—Jɛn. 17:6; Jems 2:23.

12. Aw Jiova bin sho Fɛro se na in gɛt rayt fɔ rul? Wetin dat bin du to di Izrɛlayt dɛn?

12 Gɔd bin mek di sem prɔmis to Ebraam in pikin we na Ayzak, ɛn to Ebraam in granpikin we na Jekɔb. I se i go mek kiŋ dɛn kɔmɔt na dɛn famili. (Jɛn. 26:3-5; 35:11) Bɔt bifo Jekɔb in granpikin dɛn bi kiŋ, na slev fɔs dɛn bin bi na Ijipt. Fɔ se Jiova nɔ go du wetin i bin dɔn prɔmis, ɔ fɔ se nɔto in na di Pɔsin we gɛt rayt fɔ rul di wan ol wɔl? Nɔto so i bi atɔl! Afta dɛn pipul ya dɔn bi slev fɔ sɔm tɛm, Jiova bin yuz in pawa ɛn sho Fɛro se na in gɛt rayt fɔ rul. Di Izrɛlayt dɛn bin biliv tranga wan se Jiova go kam fri dɛn ɛn pul dɛn kɔmɔt na Ijipt. Ɛn na dat Jiova bin rili du! I bin mek dɛn kɔmɔt na Ijipt ɛn pas insay di Rɛd si. Dis sho klia wan se na Jiova stil na di Pɔsin we gɛt rayt fɔ rul di wan ol wɔl. Ɛn i de yuz in pawa fɔ protɛkt in pipul dɛn, lɛk aw ɛni Papa we kia fɔ in pikin dɛn kin du.—Rid Ɛksodɔs 14:13, 14.

JIOVA BI KIŊ FƆ IZRƐL

13, 14. (a) We di Izrɛlayt dɛn bin de siŋ bɔt we Jiova bi Kiŋ, wetin dɛn se? (b) Us prɔmis Gɔd mek to Devid bɔt in kiŋdɔm?

13 Jɔs afta Jiova pul di Izrɛlayt dɛn kɔmɔt na Ijipt, dɛn bigin siŋ fɔ prez Jiova. Da siŋ de, de insay Ɛksodɔs chapta 15. Na dis vas 18 se: “PAPA GƆD, yu na di kiŋ we go ren [rul] sote go.” Jiova rili sho se i dɔn bi Kiŋ fɔ di nyu neshɔn. (Dit. 33:5) Bɔt, di pipul dɛn nɔ bin satisfay we Jiova bi dɛn Kiŋ. Afta lɛk 400 ia so we di Izrɛlayt dɛn dɔn kɔmɔt na Ijipt, dɛn bin aks Gɔd mek i gi dɛn mɔtalman kiŋ lɛk di kayn we di ɔda neshɔn dɛn bin gɛt. (1 Sam. 8:5) Bɔt ivin we Devid na bin di kiŋ na Izrɛl, Jiova bin stil kɔntinyu fɔ bi dɛn Kiŋ.

14 Devid bin kam wit di bɔks we gɛt di agrimɛnt we Gɔd mek wit mɔtalman, na Jerusɛlɛm. Insay dɛn tɛm dɛn de, di  Izrɛlayt dɛn bin gladi. Di Livayt dɛn bin siŋ wan siŋ fɔ prez Jiova. Insay di siŋ, dɛn tɔk dis impɔtant tin we rayt na Fɔs Kronikul 16:31, we se: “Mek dɛn tɛl dɛnsɛf na di neshɔn dɛm se, ‘Na PAPA GƆD de na pawa!’” Bɔt if Jiova na di Kiŋ we bin de, we de naw ɛn we go de sote go, wetin mek na da tɛm de dɛn se i bi Kiŋ? Jiova de bi Kiŋ di tɛm we i put pɔsin na pawa fɔ rul in pipul dɛn ɔ we sɔntin apin, dɔn i mek pɔsin kam sɛtul am. Dis we aw Jiova de rul i rili impɔtant. Jiova bin prɔmis Devid bifo i day fɔ se “i go mek shɔ se na Devid in blɔd go bi kiŋ ɛn na so Devid in jɛnareshɔn dɛn go bi kiŋ te go.” (2 Sam. 7:12, 13) I tek pas 1,000 ia bifo di wan we na “Devid in blɔd” bin kam. Na udat na dis pɔsin, ɛn ustɛm i bi Kiŋ?

JIOVA PIK WAN NYU KIŊ

15, 16. Ustɛm dɛn anɔynt Jizɔs fɔ bi Kiŋ? We Jizɔs bin de na di wɔl, wetin na di tin dɛn we i arenj fɔ di tɛm we i go bigin rul?

15 Insay di ia 29, Jɔn we de baptayz bigin prich se: “Gɔd in rul dɔn kam klos!” (Mat. 3:2) We Jɔn baptayz Jizɔs, Jiova anɔynt Jizɔs fɔ sho se na in na di Kiŋ we Gɔd bin dɔn prɔmis se go kam ɛn rul in Kiŋdɔm. Jiova bin sho se Jizɔs na in Pikin we i se: “Dis na mi Pikin we a lɛk, a gladi fɔ am.”—Mat. 3:17.

16 We Jizɔs bin de na di wɔl, i bin de tɔk gud bɔt in Papa to pipul dɛn. (Jɔn 17:4) Aw i bin de du dat? Na bay we i bin de prich bɔt Gɔd in Kiŋdɔm. (Lyuk 4:43) I bin ivin tich in disaypul dɛn fɔ pre mek da Kiŋdɔm de kam. (Mat. 6:10) Bikɔs na Jizɔs na di Kiŋ we Gɔd se go rul na in Kiŋdɔm, na dat mek Jizɔs bin se: “Gɔd in Kiŋdɔm de wit una.” (Lyuk 17:21, NW) Di nɛt bifo dɛn kil Jizɔs, Jizɔs bin mek wan agrimɛnt bɔt kiŋdɔm wit in disaypul dɛn. I prɔmis in ilɛvin fetful disaypul dɛn se ‘i go gi dɛn pawa fɔ rul’ wit am na Gɔd in Kiŋdɔm.—Rid Lyuk 22:28-30.

17. Udat dɛn fɔs Jizɔs bigin rul? Wetin Jizɔs bin gɛt fɔ wet fɔ?

17 So ustɛm Jizɔs go bigin fɔ rul as Kiŋ na Gɔd in Kiŋdɔm? Nɔto wantɛm wantɛm i bigin du dat. Wetin mek wi se so? Na bikɔs di nɛks de afta i mek di agrimɛnt wit in disaypul dɛn, sɔm pipul dɛn bin kil Jizɔs; ɛn in disaypul dɛn ɔl rɔnawe. (Jɔn 16:32) Bɔt ɔl da tɛm de, Jiova bin stil kɔntinyu fɔ rul. Tri dez afta dɛn kil Jizɔs, Jiova bin gi am layf bak. Ɛn di de we na Pɛntikɔs insay di ia 33, Jizɔs bigin rul oba di Kristian dɛn we Gɔd dɔn anɔynt. (Kɔl. 1:13) Bɔt Jizɔs go gɛt fɔ wet bifo i gɛt in ful pawa fɔ bigin rul as di “pikin” oba di wan ol wɔl, we aw Jiova bin dɔn prɔmis. Jiova bin tɛl in Pikin se: “Kam sidɔm na mi raytan say, usay pɔsin we gɛt ɔna fɔ de, te a put yu ɛnimi dɛn ɔnda yu fut.”—Sam 110:1.

WƆSHIP DI KIŊ WE BIN DE, WE DE NAW ƐN WE GO DE SOTE GO

18, 19. Wetin wi want fɔ du? Wetin wi go tɔk bɔt na di nɛks atikul?

18 Fɔ lɔng lɔng tɛm naw, sɔm enjɛl dɛn ɛn mɔtalman dɛn dɔn chalenj di we aw Jiova de rul. Jiova in rayt fɔ rul nɔ ɛva chenj; i stil de rul. Lɛk ɛni Papa we lɛk in pikin dɛn, Jiova bin protɛkt ɛn kia fɔ ɔl di wan dɛn we bin fetful to am. Sɔm pan dɛn pipul ya na Noa, Ebraam, ɛn Devid. Dis fɔ mek wi put wisɛf ɔnda wi Kiŋ, ɛn kɔntinyu fɔ kam nia am!

19 Bɔt aw Jiova dɔn sho se in na Kiŋ insay wi yon tɛm? Aw wi go sho se wi put wisɛf ɔnda Jiova in Kiŋdom? Aw wi go ebul bi pafɛkt pikin dɛn na Gɔd in big famili? Ɛn wetin i min we wi kin pre fɔ mek Gɔd rul wi? Wi go ansa dɛn kwɛstyɔn ya na di nɛks atikul.