Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STƆDI ATIKUL 15

Falamakata Jizɔs ɛn Kɔntinyu fɔ Gɛt Kolat

Falamakata Jizɔs ɛn Kɔntinyu fɔ Gɛt Kolat

“Gɔd go gi una kol at, we mɔtalman nɔ ebul ɔndastand, we nɔ go mek ɛnitin wɔri una.”—FIL. 4:​7.

SIŊ 113 Gɔd in Pipul dɛn Gɛt Pis

WETIN WI GO LAN? *

1-2. Wetin mek Jizɔs in at bin rili pwɛl?

JIZƆS in at bin pwɛl di las de we i bin spɛn in layf as mɔtalman na dis wɔl. I nɔ go te igen wikɛd pipul dɛn go mek i sɔfa te i day. Bɔt Jizɔs nɔ bin de jɔs wɔri se i go day jisnɔ. Jizɔs rili lɛk in Papa ɛn i bin want fɔ du wetin go mek I gladi. Jizɔs bin no se if i kɔntinyu fɔ de fetful wan ɛn bia ɔl di bad tin dɛn we gɛt fɔ apin to am, i go ɛp fɔ klin Jiova in nem ɔ fɔ pul badnem pan Am. Jizɔs bin lɛk pipul dɛn bak, ɛn i bin no se wi go gɛt op fɔ de sote go if nɔmɔ i kɔntinyu fɔ fetful to Jiova te i day.

2 Jizɔs bin gɛt kolat pan ɔl we in at bin rili pwɛl. I bin dɔn tɛl in apɔsul dɛn se: “A de gi una mi yon kol at.” (Jɔn 14:​27) I bin gɛt di pis we Gɔd de gi, dat na di kolat we pɔsin kin gɛt we i gɛt tayt padi biznɛs wit Jiova. Da kolat de we Jizɔs bin gɛt bin ɛp am fɔ lɛ i nɔ wɔri.—Fil. 4:​6, 7.

3. Wetin wi go tɔk bɔt na dis atikul?

3 Wi nɔn nɔ gɛt fɔ ɛva sɔfa di kayn we aw Jizɔs sɔfa, bɔt ɔl di wan dɛn we de fala Jizɔs go gɛt prɔblɛm dɛn. (Mat. 16:​24, 25; Jɔn 15:​20) Ɛn jɔs lɛk Jizɔs wi go sɔfa sɔntɛnde. Wetin wi go du so dat wi nɔ go wɔri pasmak ɛn nɔ gɛt kolat? Lɛ wi tɔk bɔt tri tin dɛn we Jizɔs bin du we i bin de prich na dis wɔl, ɛn si aw wi go falamakata am we wi gɛt prɔblɛm dɛn.

 JIZƆS BIN DE PRE ƆLTƐM

Wi go kɔntinyu fɔ gɛt kolat we wi de pre (Luk na paregraf 4 to 7)

4. Frɔm wetin de na Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:​17, gi sɔm ɛgzampul dɛn we de sho se Jizɔs bin pre bɔku tɛm di las de bifo i day.

4 Rid Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 5:​17. Di las de we Jizɔs bin spɛn in layf na dis wɔl, i bin pre bɔku tɛm. We i bin de sho in disaypul dɛn aw fɔ du di Mɛmorial, i bin pre pan di bred ɛn di wayn. (1 Kɔr. 11:​23-25) Bifo dɛn lɛf di ples usay dɛn mek di Pasova, i pre wit in disaypul dɛn. (Jɔn 17:​1-26, NW) We in ɛn in disaypul dɛn rich na Gɛtsemani da nɛt de, i bin pre bɔku tɛm. (Mat. 26:​36-39, 42, 44) Ɛn di las wɔd dɛn we Jizɔs bin tɔk bifo i day na insay prea. (Lyuk 23:​46) Jizɔs bin pre to Jiova bɔt ɔl di tin dɛn we bin apin di las de we i bin spɛn in layf as mɔtalman na dis wɔl.

5. Wetin mek di apɔsul dɛn nɔ bin gɛt bɛtɛ maynd?

5 Wan rizin we mek Jizɔs bin ebul fɔ bia na bikɔs i bin abop pan in Papa ɛn i bin de pre to Am fɔ ɛp am. Da nɛt de, di apɔsul dɛn bin taya fɔ de pre. Dat bin mek dɛn nɔ gɛt bɛtɛ maynd di tɛm we prɔblɛm kam. (Mat. 26:​40, 41, 43, 45, 56) Wi go kɔntinyu fɔ de fetful wan we wi gɛt prɔblɛm if wi falamakata Jizɔs in ɛgzampul ɛn pre ɔltɛm. Wetin wi kin pre fɔ?

6. Aw fet go ɛp wi fɔ kɔntinyu fɔ gɛt kolat?

6 Wi kin pre to Jiova fɔ gi wi mɔ fet. (Lyuk 17:​5; Jɔn 14:​1) Wi nid fet bikɔs Setan go tɛst ɔl di wan dɛn we de fala Jizɔs. (Lyuk 22:​31) Aw fet go ɛp wi fɔ kɔntinyu fɔ gɛt kolat pan ɔl we wi go de gɛt difrɛn prɔblɛm dɛn? We wi dɔn du ɔl  wetin wi ebul fɔ sɔlv di prɔblɛm we wi gɛt, fet go ɛp wi fɔ lɛf ɔltin na Jiova in an. Bikɔs wi biliv tranga wan se i no wetin fɔ du pas wi, dat kin mek wi gɛt kolat.—1 Pit. 5:​6, 7, NW.

7. Wetin wi lan frɔm wetin Rɔbɔt bin tɔk?

7 Prea go ɛp wi fɔ kɔntinyu fɔ gɛt kolat ilɛk us prɔblɛm mit wi. Lɛ wi tɔk bɔt wan ɛlda we nem Rɔbɔt we dɔn pas 80 ia. I tɔk se: “Di advays we de na Lɛta fɔ Filipay 4:​6, 7, (NW) dɔn ɛp mi fɔ bia wit bɔku prɔblɛm dɛn we dɔn mit mi. A bin gɛt mɔni prɔblɛm. Ɛn fɔ sɔm tɛm a bin lɔs di chans fɔ sav as ɛlda.” Wetin bin ɛp Rɔbɔt fɔ kɔntinyu fɔ gɛt kolat? I tɔk se: “Ɛnitɛm we a de wɔri, a kin pre wantɛm wantɛm. A biliv se di mɔ we a de pre fast fast ɛn wit ɔl mi at, na di mɔ a de gɛt kolat.”

JIZƆS BIN DE PRICH WIT ZIL

Wi go kɔntinyu fɔ gɛt kolat we wi de prich (Luk na paregraf 8 to 10)

8. Frɔm wetin de na Jɔn 8:​29, us ɔda rizin bin mek Jizɔs gɛt kolat?

8 Rid Jɔn 8:​29. Pan ɔl we pipul dɛn bin de mek Jizɔs sɔfa, i bin gɛt kolat bikɔs i no se i bin de mek in Papa gladi. I bin kɔntinyu fɔ de obe pan ɔl we i nɔ bin izi fɔ am fɔ du dat. I bin lɛk in Papa ɛn i bin mek shɔ se fɔ sav Jiova na di tin we impɔtant pas ɔl na in layf. Bifo i kam na di wɔl, i bin de nia Gɔd as man we sabi wok. (Prɔv. 8:​30) Ɛn we i bin de na di wɔl, i bin gɛt zil fɔ tich ɔda pipul dɛn bɔt  in Papa. (Mat. 6:​9; Jɔn 5:​17) Da wok de bin mek Jizɔs rili gladi.—Jɔn 4:​34-36.

9. Wetin mek wi kin gɛt kolat we wi bizi de prich?

9 Wi kin falamakata Jizɔs bay we wi obe Jiova ɛn “du plɛnti wok fɔ di Masta ɔltɛm.” (1 Kɔr. 15:​58, NW) We wi yuz ‘ɔl wi tɛm’ na di prichin wok, wi nɔ go alaw wi prɔblɛm dɛn fɔ mek wi at pwɛl. (Akt 18:​5) Fɔ ɛgzampul, di wan dɛn we wi kin mit na fil savis kin gɛt prɔblɛm dɛn we wɔs pas wi yon. Bɔt we dɛn lan fɔ lɛk Jiova ɛn fala in advays, dɛn layf kin bɛtɛ ɛn dɛn kin gɛt gladi-at. Ɛnitɛm we wi si dat apin, wi kin biliv tranga wan se Jiova bisin bɔt wi. Ɛn dat kin ɛp wi fɔ kɔntinyu fɔ gɛt kolat. Wan sista we kin fil ɔltɛm lɛk se i nɔ gɛt wan yus ɛn in at kin pwɛl bin kam fɔ no se dis na tru. I bin tɔk se: “We a kin bizi de prich, a kin ebul kɔntrol di we aw a de fil ɛn a kin gladi mɔ. A tink se di rizin na bikɔs we a de na fil savis, a kin fil lɛk se a de nia Jiova.”

10. Wetin yu lan frɔm di tin we Brɛnda bin tɔk?

10 Lɛ wi tɔk bak bɔt wan sista we nem Brɛnda in ɛgzampul. Dis sista ɛn in galpikin de sɔfa frɔm wan bad bad sik. Brɛnda nɔ ebul fɔ waka so i de yuz wilchia fɔ muv arawnd ɛn i nɔ gɛt bɛtɛ ɛnaji. Sɔntɛnde, i kin prich frɔm os to os, bɔt na lɛta mɔ i kin rayt fɔ prich. I tɔk se: “We a kam fɔ gri se dɛn nɔ go ebul fɔ mɛn mi sik na dis wɔl, a bin ebul fɔ rili pe atɛnshɔn pan mi prichin wok. Infakt, we a de prich a nɔ kin tink bɔt mi prɔblɛm. Bifo dat, i de ɛp mi fɔ pe atɛnshɔn pan di wan dɛn we a de prich to na mi tɛritri. Ɛn di prichin wok de mek a mɛmba ɔltɛm bɔt di op we a gɛt fɔ tumara bambay.”

JIZƆS BIN ALAW IN PADI DƐN FƆ ƐP AM

Wi go kɔntinyu fɔ gɛt kolat we wi kip kɔmpin wit gud padi dɛn (Luk na paregraf 11 to 15)

11-13. (a) Wetin di apɔsul dɛn ɛn ɔda pipul dɛn bin du we sho se dɛn na bin tru tru padi dɛn to Jizɔs? (b) Aw wetin Jizɔs in padi dɛn bin du bin afɛkt am?

11 Di tɛm we Jizɔs bin de prich, in fetful apɔsul dɛn bin pruv fɔ bi tru tru padi dɛn. Dɛn na bin di kayn padi dɛn we di Baybul tɔk se: “Sɔm padi dɛn de we pas brɔda.” (Prɔv. 18:​24) Jizɔs valyu dɛn kayn padi dɛn de. Nɔn pan in bɛlɛ bɔn brɔda dɛn nɔ bin gɛt fet pan am di tɛm we i bin de prich. (Jɔn 7:​3-5) Wantɛm, in fambul dɛn bin ivin tink se i dɔn kres. (Mak 3:​21) Bɔt di nɛt bifo Jizɔs day, i bin tɛl in fetful apɔsul dɛn se: “Na una de wit mi wɛn tin traŋa fɔ mi, ɛn wɛn a de sɔfa, una nɔ lɛf mi.”—Lyuk 22:​28.

12 Wan wan tɛm, di apɔsul dɛn bin de du tin dɛn we de mek Jizɔs in at pwɛl, bɔt i nɔ bin de pe atɛnshɔn pan dɛn fɔlt, bifo dat, i bin de si se dɛn gɛt fet pan am. (Mat. 26:​40; Mak 10:​13, 14; Jɔn 6:​66-69) Di las nɛt we Jizɔs bin de wit dɛn fetful man dɛn ya, i bin tɛl dɛn se: “A de kɔl una mi padi dɛn, bikɔs a dɔn tɛl una ɔl wetin mi Papa dɔn tɛl mi.” (Jɔn 15:​15) Wi nɔ gɛt wan dawt fɔ se Jizɔs in padi dɛn bin rili ɛnkɔrej am. Di ɛp we dɛn bin de ɛp am pan di prichin wok bin mek i gladi pasmak.—Lyuk 10:​17, 21.

13 Apat frɔm di apɔsul dɛn, Jizɔs bin gɛt ɔda padi dɛn; man ɛn uman dɛn we bin de ɛp am na di prichin wok ɛn wit ɔda tin dɛn. Sɔm bin de invayt am na dɛn os so dat i go gɛt say fɔ it. (Lyuk 10:​38-42; Jɔn 12:​1, 2) Ɔda wan dɛn bin de travul wit am ɛn dɛn bin de gi am sɔm pan di tin dɛn we dɛn gɛt. (Lyuk 8:​3)  Jizɔs bin gɛt gud padi dɛn bikɔs insɛf na bin gud padi to dɛn. I bin de du gud tin dɛn fɔ dɛn ɛn i nɔ bin de fil se dɛn fɔ du tin pas wetin dɛn ebul fɔ du. Jizɔs bin pafɛkt, bɔt i bin de gladi fɔ di we aw in padi dɛn we nɔ pafɛkt de sɔpɔt am. Ɛn wi shɔ se dɛn bin ɛp am fɔ kɔntinyu fɔ gɛt kolat.

14-15. Aw wi go gɛt gud padi dɛn? Aw dɛn go ɛp wi?

14 Gud padi dɛn de ɛp wi fɔ kɔntinyu fɔ fetful to Jiova. Ɛn di bɛst we we wi go mek gud padi dɛn na we wisɛf bi gud padi. (Mat. 7:​12) Fɔ ɛgzampul, di Baybul ɛnkɔrej wi fɔ yuz wi tɛm ɛn ɛnaji fɔ ɛp ɔda pipul dɛn mɔ di wan dɛn “we nɔ gɛt.” (Ɛfi. 4:​28) Yu go ebul tink bɔt sɔmbɔdi na yu kɔngrigeshɔn we yu go ɛp? Yu go ebul bay bay fɔ pɔblisha we nɔ ebul kɔmɔt na os bikɔs i ol ɔ i sik? Yu go ebul gi it to wan famili we gɛt mɔni prɔblɛm? If yu sabi aw fɔ yuz di jw.org® wɛbsayt ɛn di JW Laybri® ap, yu nɔ tink se yu kin ɛp ɔda pipul dɛn na yu kɔngrigeshɔn fɔ ebul yuz di valyu tin dɛn we de de? We wi bizi de ɛp ɔda pipul dɛn, wi go mɔs gɛt gladi-at.—Akt 20:​35.

15 Di padi dɛn we wi de gɛt go sɔpɔt wi we wi gɛt prɔblɛm dɛn, ɛn dɛn go ɛp wi fɔ kɔntinyu fɔ gɛt kolat. Jɔs lɛk we Ilayu bin de lisin we Job bin de tɔk bɔt in prɔblɛm dɛn, wi padi dɛn go ɛp wi bay we dɛn de tek tɛm lisin we wi de tɛl dɛn aw wi de fil. (Job 32:​4) Wi nɔ fɔ fil se wi padi dɛn fɔ tɛl wi wetin fɔ du, bɔt wi go  sho se wi gɛt sɛns if wi lisin to di advays dɛn we dɛn de gi wi frɔm di Baybul. (Prɔv. 15:​22) Ɛn jɔs lɛk aw Kiŋ Devid bin put insɛf dɔŋ ɛn alaw in padi dɛn fɔ ɛp am, wisɛf nɔ fɔ fil prawd fɔ alaw wi padi dɛn fɔ ɛp wi ɛnitɛm we wi nid ɛp. (2 Sam. 17:​27-29) Fɔ tru tru, dɛn kayn padi dɛn de na gift frɔm Jiova.—Jems 1:​17.

AW WI GO KƆNTINYU FƆ GƐT KOLAT?

16. Frɔm wetin de na Lɛta Fɔ Filipay 4:​6, 7, (NW) us wangren we wi go gɛt kolat? Ɛksplen.

16 Rid Lɛta Fɔ Filipay 4:​6, 7, NW. Wetin mek Jiova tɛl wi se wi go gɛt di kolat we i de gi tru Jizɔs Krays? Na bikɔs di wangren tin we go mek wi gɛt kolat na we wi ɔndastand wetin Jizɔs de du fɔ mek wetin Jiova want bi ɛn gɛt fet pan Jizɔs. Fɔ ɛgzampul, di day we Jizɔs day fɔ fri wi frɔm sin ɛn day dɔn mek am pɔsibul fɔ lɛ Jiova fɔgiv ɔl wi sin dɛn. (1 Jɔn 2:​12) We wi tink bɔt dat, wi de rili gladi! As Kiŋ fɔ Gɔd in Kiŋdɔm, Jizɔs go pul ɔl di tin dɛn we Setan ɛn in wɔl de mek wi sɔfa. (Ayz. 65:​17; 1 Jɔn 3:​8; Rɛv. 21:​3, 4) Dat dɔn mek wi gɛt wɔndaful op. Ɛn pan ɔl we Jizɔs dɔn gi wi wok we nɔ izi, i de wit wi, i de sɔpɔt wi insay dis las dez. (Mat. 28:​19, 20, NW) Dat de mek wi rili gɛt kɔrej! Wi rili nid ɛp, op, ɛn kɔrej so dat wi go gɛt kolat.

17. (a) Aw pɔsin we na Kristian go kɔntinyu fɔ gɛt kolat? (b) Frɔm di prɔmis we de na Jɔn 16:​33, wetin wi go ebul fɔ du?

17 So aw yu go kɔntinyu fɔ gɛt kolat ilɛksɛf yu at pwɛl bikɔs yu gɛt siriɔs prɔblɛm dɛn? Yu go ebul du dat bay we yu falamakata wetin Jizɔs bin du. Fɔs, na fɔ de pre, ɛn nɔ stɔp fɔ pre ilɛk wetin apin. Sɛkɔn, obe Jiova, ɛn prich wit zil ilɛksɛf i nɔ izi fɔ du am. Ɛn tɔd, abop pan yu padi dɛn fɔ ɛp yu we yu gɛt prɔblɛm. Da tɛm de di kolat we Gɔd de gi go mek yu gɛt gladi-at. Ɛn jɔs lɛk Jizɔs, yu go ebul bia ɛni prɔblɛm we yu gɛt.—Rid Jɔn 16:​33.

SIŊ 41 Duya Jiova, Ansa Mi Prea

^ par. 5 Wi ɔl kin gɛt prɔblɛm dɛn we kin mek i nɔ izi fɔ wi fɔ gɛt kolat. Dis atikul go tɔk bɔt tri tin dɛn we Jizɔs bin du ɛn we wisɛf go du fɔ lɛ wi kɔntinyu fɔ gɛt kolat, pan ɔl we wi de bia siriɔs prɔblɛm dɛn we de mek wi de sɔfa.