Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Mama ɛn Papa dɛn, Una De Ɛp Una Pikin dɛn fɔ Baptayz?

Mama ɛn Papa dɛn, Una De Ɛp Una Pikin dɛn fɔ Baptayz?

“Wetin mek yu de westɛm? Grap, mek lɛ dɛn baptayz yu.”—DI APƆSUL DƐN WOK [AKT] 22:​16.

SIŊ DƐN: 51, 135

1. Wetin mama ɛn papa dɛn we na Kristian want fɔ no bifo dɛn pikin dɛn baptayz?

“FƆ SƆM mɔnt, a bin de tɛl mi mama ɛn papa se a want fɔ baptayz, ɛn bɔku tɛm mi ɛn dɛn bin de tɔk bɔt dat. Dɛn bin want fɔ mek shɔ se a no se di tin we a want disayd fɔ du na siriɔs tin. Disɛmba 31, 1934, na bin wɔndaful de na mi layf bikɔs na da de de a bin baptayz.” Na so Blɔsɔm Brant bin ɛksplen wetin bin apin to am di tɛm we i bin disayd fɔ baptayz. Tide bak, mama ɛn papa dɛn want fɔ ɛp dɛn pikin dɛn fɔ disayd fɔ du di rayt tin. If pikin disayd fɔ wet smɔl bifo i baptayz ɛn i nɔ gi ɛni gud rizin fɔ dat, dat kin ambɔg dɛn padi biznɛs wit Jiova. (Jems 4:​17) Mama ɛn papa dɛn we gɛt sɛns de mek shɔ se, dɛn bɔy  pikin ɔ gyal pikin dɔn rɛdi fɔ bi Krays in disaypul bifo i baptayz.

2. (a) Wetin sɔm sakit ovasia dɛn dɔn notis? (b) Wetin wi go tɔk bɔt insay dis atikul?

2 Sɔm sakit ovasia dɛn dɔn notis se bɔku yɔŋ wan dɛn we de arawnd 17 to 19 ia ɛn we jɔs pas 20 ia nɔ baptayz yet, pan ɔl we dɛn mɛn insay di trut. Bɔku tɛm dɛn yɔŋ wan dɛn ya kin atɛnd ɔl di mitin dɛn ɛn go fil savis, ɛn dɛn kin fil se dɛnsɛf na Jiova Witnɛs. Bɔt sɔm rizin kin de we mek dɛn nɔ gi dɛn layf yet to Jiova ɛn baptayz. Fɔ sɔm yɔŋ wan dɛn, na bikɔs dɛn mama ɛn papa dɛn tink se dɛn nɔ rɛdi yet fɔ baptayz. Insay dis atikul, wi go tɔk bɔt 4 tin dɛn we de mek sɔm mama ɛn papa dɛn nɔ de ɛnkɔrej dɛn pikin dɛn fɔ baptayz.

MI PIKIN DƆN RICH FƆ BAPTAYZ?

3. Wetin mek Blɔsɔm in mama ɛn papa bin de wɔri?

3 Blɔsɔm in mama ɛn papa we wi bin tɔk bɔt insay di fɔs paregraf, bin de wɔri bikɔs dɛn bin de wɔnda if Blɔsɔm dɔn rich fɔ ɔndastand wetin i min fɔ baptayz ɛn fɔ no se na siriɔs tin i dɔn disayd fɔ du. Aw mama ɛn papa dɛn go no if dɛn pikin dɔn rɛdi fɔ gi in layf to Jiova?

4. Aw di tin dɛn we Jizɔs tɛl wi fɔ du na Matyu 28:​19, 20 go ɛp mama ɛn papa dɛn tide?

4 Rid Matyu 28:​19, 20. Di Baybul nɔ tɛl wi se pɔsin fɔ rich wan patikyula ej bifo i baptayz. Bɔt i fayn fɔ lɛ mama ɛn papa dɛn tek tɛm tink bɔt wetin i min fɔ mek disaypul dɛn. Insay di Grik langwej, di wɔd fɔ “mek di pipul dɛn bi mi lanin bɔy dɛn” we dɛn yuz insay Matyu 28:​19 min fɔ tich pɔsin ɛn gɛt di gol fɔ ɛp am fɔ bi disaypul. Disaypul na pɔsin we de lan ɛn ɔndastand di tin dɛn we Jizɔs bin dɔn tich, ɛn na pɔsin we want fɔ obe Jizɔs. Mama ɛn papa dɛn fɔ tich dɛn pikin dɛn frɔm di tɛm we dɛn bɔn dɛn, ɛn dɛn fɔ gɛt di gol fɔ ɛp dɛn fɔ gi dɛn layf to Jiova ɛn bi Krays in disaypul. Na tru se, smɔl smɔl pikin dɛn nɔ de baptayz bikɔs dɛn nɔ rich yet fɔ baptayz. Bɔt di Baybul sho se ivin smɔl pikin dɛn kin ɔndastand ɛn lɛk di tru tin dɛn we de na di Baybul.

5, 6. (a) Frɔm wetin di Baybul tɔk bɔt Timoti, wetin dat ɛp wi fɔ no bɔt di baptayz we i baptayz? (b) Wetin na di bɛst we aw mama ɛn papa dɛn kin ɛp dɛn pikin dɛn?

5 Timoti bin disayd fɔ sav Jiova frɔm di tɛm we i bin yɔŋ. Di apɔsul Pɔl bin tɔk se Timoti bin stat fɔ lan di trut frɔm Gɔd in Wɔd di tɛm we i bin “smɔl.” Timoti in papa nɔ bin de sav Jiova, bɔt in mama ɛn in grani bin ɛp Timoti fɔ lɛk Gɔd in Wɔd. Dis bin mek Timoti gɛt strɔng fet. (Sɛkɛn Lɛta To Timoti 1:​5; 3:​14, 15) I go mɔs bi se Timoti bin ol lɛk 19 ɔ 20 ia we dɛn bin gi am spɛshal wok dɛn fɔ du na di kɔngrigeshɔn.—Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 16:​1-3.

6 Ɔl pikin difrɛn. Dɛn ɔl nɔ de machɔ di sem tɛm. Sɔm pikin dɛn kin smɔl bɔt dɛn kin ɔndastand di trut, dɛn kin disayd fɔ du di rayt tin dɛn, ɛn dɛn kin want fɔ baptayz. Ɔda wan dɛn nɔ kin rɛdi fɔ baptayz te dɛn big. Mama ɛn papa dɛn we gɛt sɛns nɔ de  fos dɛn pikin dɛn fɔ baptayz. Bɔt dɛn de ɛp ɛni wan pan dɛn pikin dɛn fɔ tray fɔ du di tin we go mek i rɛdi fɔ baptayz. Mama ɛn papa dɛn kin gladi we dɛn pikin de du wetin de na Prɔvabs 27:​11. (Rid.) Bɔt dɛn fɔ mɛmba se dɛn gol na fɔ ɛp dɛn pikin dɛn fɔ bi disaypul dɛn. So i go fayn fɔ mek dɛn aks dɛnsɛf dis kwɛstyɔn, ‘Mi pikin no ɔl wetin i nid fɔ no fɔ lɛ i gi in layf to Gɔd ɛn baptayz?’

MI PIKIN NO ƆL WETIN I NID FƆ NO?

7. Na ɔltin pɔsin nid fɔ no bɔt ɔl di tin dɛn we di Baybul de tich bifo i baptayz? Ɛksplen.

Ɔl di wan dɛn we na Krays in disaypul dɛn, de kɔntinyu fɔ lan ivin we dɛn dɔn baptayz

7 We mama ɛn papa dɛn kin tich dɛn pikin dɛn, dɛn de ɛp dɛn fɔ no di trut gud gud wan. Dis tin we pikin dɛn kin lan kin mek dɛn gi dɛn layf to Gɔd. Bɔt dis nɔ min se di pikin fɔ no ɔltin we de na di Baybul bifo i gi in layf to Gɔd ɛn baptayz. Ɔl di wan dɛn we na Krays in disaypul dɛn, de kɔntinyu fɔ lan ivin we dɛn dɔn baptayz. (Rid Lɛta Fɔ Kɔlɔse 1:​9, 10.) So ɔmɔs tin dɛn yu pikin nid fɔ lan bifo i baptayz?

8, 9. Wetin apin to wan man we bin de gayd di jelman dɛn na Filipay? Wetin wi lan frɔm di tin we bin apin to am?

8 Di tin we bin apin to wan famili trade kin ɛp mama ɛn papa dɛn tide. (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 16:​25-33) Insay di ia 50, we Pɔl bin de travul fɔ du in mishɔnari wok di sɛkɔn tɛm, i bin go na wan siti we nem Filipay. We i bin de de, dɛn bin lay pan in ɛn Saylas, dɛn ol dɛn ɛn trowe dɛn na jel. Da nɛt de, wan pawaful atkwek bin apin ɛn ɔl di domɔt dɛn na di jel bin opin. Di man we de gayd di jelman dɛn bin tink se ɔl di jelman dɛn dɔn rɔnawe so i bin want fɔ kil insɛf. Bɔt Pɔl bin stɔp am. Dɔn Pɔl ɛn Saylas bin tich di man we de gayd di jelman dɛn ɛn in famili di tru bɔt Jizɔs. Dis famili bin biliv di tin dɛn we dɛn lan bɔt Jizɔs ɛn dɛn bin kam fɔ no se i impɔtant fɔ lɛ dɛn obe am. So dɛn bin baptayz wantɛm wantɛm. Wetin wi lan frɔm di tin we bin apin to dis famili?

9 I go bi se dis man we bin de gayd di jelman dɛn bin dɔn ritaya as sojaman na Rom. I nɔ bin no Gɔd in Wɔd. So fɔ lɛ i go bi Kristian, i gɛt fɔ lan di tru tin dɛn na di Baybul, i fɔ ɔndastand wetin Jiova want in savant dɛn fɔ du, ɛn rɛdi fɔ obe di tin dɛn we Jizɔs bin dɔn tich. Di tin dɛn we i bin lan insay da shɔt tɛm de bin ɛp am fɔ baptayz. Bɔt i bin gɛt fɔ kɔntinyu fɔ lan mɔ tin dɛn afta we i baptayz. So wetin yu go du if yu pikin tɛl yu se i want fɔ baptayz bikɔs i lɛk Jiova ɛn i want fɔ obe am? Yu kin alaw am fɔ tɔk to di ɛlda dɛn so dat dɛn go disayd if i dɔn rich fɔ baptayz. * (Luk di futnot.) Jɔs lɛk ɔl ɔda Kristian dɛn we  dɔn baptayz, di pikin go kɔntinyu fɔ lan mɔ bɔt Jiova te i day ɔ ivin sote go.—Lɛta Fɔ Rom 11:​33, 34.

WETIN NA DI BƐST TIN FƆ MI PIKIN?

10, 11. (a) Wetin sɔm mama ɛn papa dɛn kin tink? (b) Wetin rili go protɛkt yu pikin?

10 Sɔm mama ɛn papa dɛn tink se i go fayn fɔ lɛ dɛn pikin dɛn baptayz afta we dɛn dɔn lan bɔku buk ɛn gɛt gud wok. Na gud tin dɛn mama ɛn papa ya de tink bɔt dɛn pikin, bɔt i go fayn fɔ mek dɛn aks dɛnsɛf dɛn kwɛstyɔn dɛn ya: ‘Fɔ se dɛn tin dɛn ya go rili ɛp mi pikin fɔ gɛt ɔl wetin i want ɛn mek i gladi? Di tin we a want fɔ lɛ mi pikin du gri wit wetin di Baybul se? Aw Jiova want wi fɔ liv wi layf?’—Rid Ɛkliziastis 12:​1.

11 I fayn fɔ lɛ wi mɛmba se di tin dɛn we de na dis wɔl de agens wetin Jiova want ɛn di we aw i de tink. (Jems 4:​7, 8; Jɔn In Fɔs Lɛta 2:​15-17; 5:​19) We pikin gɛt tayt padi biznɛs wit Jiova, dat de protɛkt am frɔm Setan, dis wɔl, ɛn frɔm di bad we dɛn aw pipul dɛn de tink na dis wɔl. If mama ɛn papa dɛn put bɔku buk ɛn gud wok fɔs na di pikin in layf, di pikin go tink se di tin dɛn we de na dis wɔl impɔtant fawe pas in padi biznɛs wit Jiova. Dat na bad bad tin. As mama ɔ papa we lɛk in pikin, yu rili want dis wɔl fɔ tich yu pikin wetin dɛn tink se go mek i gladi? Di tin nɔmɔ we go mek wi gɛt ɔltin ɛn rili gɛt gladi at na we wi put Jiova fɔs na wi layf.—Rid Sam 1:​2, 3.

WETIN GO APIN IF MI PIKIN SIN?

12. Wetin mek sɔm mama ɛn papa dɛn de fil se i bɛtɛ fɔ lɛ dɛn pikin wet fɔs bifo i baptayz?

12 Wan mama bin ɛksplen wetin mek i nɔ bin want in gyal pikin fɔ baptayz. I tɔk se, “A de shem fɔ tɔk se di men rizin na fɔ lɛ dɛn nɔ disfɛloship am.” Jɔs lɛk da sista de, sɔm mama ɛn  papa dɛn de fil se i bɛtɛ fɔ lɛ di pikin wet ɛn baptayz di tɛm we i dɔn big so dat i nɔ go mek mistek. (Jɛnɛsis 8:​21; Prɔvabs 22:​15) Dɛn mama ɛn papa dɛn ya kin fil se if dɛn pikin nɔ baptayz dɛn nɔ go disfɛloship am. Bɔt wetin rɔng wit di we aw dɛn de tink?—Jems 1:​22.

13. If pɔsin nɔ baptayz, dat min se i nɔ go ansa to Jiova fɔ di tin dɛn we i de du? Ɛksplen.

13 Mama ɛn papa dɛn nɔ want dɛn pikin fɔ baptayz bifo i rɛdi fɔ gi in layf to Jiova. Bɔt i rɔng fɔ tink se di pikin nɔ go ansa to Gɔd fɔ di tin dɛn we i de du pas te i baptayz. Gɔd kin aks di pikin fɔ wetin i de du frɔm di tɛm we i no wetin rayt ɛn rɔng na Jiova in yay. (Rid Jems 4:​17.) Mama ɛn papa dɛn we gɛt sɛns nɔ de stɔp dɛn pikin dɛn fɔ lɛ dɛn nɔ baptayz. Pan ɔl we di pikin smɔl, dɛn de tich di pikin fɔ lɛk di tin dɛn we rayt na Jiova in yay ɛn et di tin dɛn we Jiova et, jɔs lɛk aw dɛnsɛf de du. (Lyuk 6:​40) Di lɛk we yu pikin lɛk Jiova go protɛkt am fɔ mek i nɔ kɔmit siriɔs sin bikɔs i go want fɔ du di rayt tin na Jiova in yay.—Ayzaya 35:​8.

ƆDA PIPUL DƐN KIN ƐP

14. Aw di ɛlda dɛn kin sɔpɔt wetin mama ɛn papa dɛn de du?

14 Di ɛlda dɛn kin sɔpɔt wetin mama ɛn papa dɛn de du bay we dɛn de tɔk fayn bɔt di gol dɛn we wi kin gɛt we wi de sav Jiova. Wan sista mɛmba se Brɔda Rɔsɛl bin tɔk to am we i bin ol siks ia. I bin tɔk se, “Brɔda Rɔsɛl bin tɔk to mi fɔ 15 minit bɔt mi gol fɔ du mɔ na Jiova in savis.” Wetin bin apin afta dat? Leta da sista de bin bi payɔnia, ɛn i bin payɔnia pas 70 ia! Dis sho klia wan se we yu tɔk to pɔsin fayn wan fɔ ɛnkɔrej am, dat kin afɛkt am te go. (Prɔvabs 25:​11) Di ɛlda dɛn kin kɔl mama ɛn papa dɛn ɛn dɛn pikin dɛn fɔ ɛp fɔ du wok dɛn na di Kiŋdɔm Ɔl. Dɛn kin tɛl di pikin dɛn fɔ du tin dɛn we dɛn ebul fɔ du.

15. Aw ɔda pipul dɛn na di kɔngrigeshɔn kin ɛp di yɔŋ wan dɛn?

 15 Aw ɔda pipul dɛn na di kɔngrigeshɔn kin ɛp? Dɛn kin du dis bay we dɛn de sho se dɛn bisin bɔt di yɔŋ wan dɛn. Fɔ ɛgzampul, yu kin luk fɔ sayn dɛn we de sho se di yɔŋ dɛn de kam nia Jiova. Ɛni pikin gi fayn kɔmɛnt na mitin ɔ i bin gɛt pat fɔ du na di mitin we wi kin gɛt insay di wik? I bin prich to pɔsin na skul, ɔ i bin du di rayt tin we dɛn bin tɛmt am fɔ du bad? If na so i bi, nɔ westɛm fɔ tɛl am se i du wɛl! Wi kin mek am wi gol fɔ tɔk to yɔŋ wan dɛn bifo di mitin stat ɛn afta di mitin dɔn. We wi de du dat, di pikin dɛn go fil se dɛn de usay “bɔku pipul dɛn gɛda” dat na di kɔngrigeshɔn.—Sam 35:​18.

ƐP YU PIKIN FƆ BAPTAYZ

16, 17. (a) Wetin mek i impɔtant fɔ lɛ pikin dɛn baptayz? (b) Wetin kin mek mama ɛn papa dɛn we na Kristian gladi? (Luk di pikchɔ nia dis atikul in taytul.)

16 Wan big ɔnɔ we mama ɛn papa dɛn gɛt na fɔ tich dɛn pikin fɔ lɛk Jiova. (Sam 127:​3; Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 6:​4) Insay di Izrɛlayt dɛn tɛm, na Jiova bin gɛt ɔl di pikin dɛn we dɛn bin de bɔn. Bɔt nɔto so i de bi wit wi pikin dɛn. Bikɔs mama ɛn papa dɛn lɛk Jiova ɛn dɛn lɛk di trut, dat nɔ min se di pikin dɛnsɛf go du di sem tin. Frɔm di de we di pikin bɔn, mama ɛn papa dɛn fɔ gɛt di gol fɔ ɛp am fɔ bi disaypul, fɔ gi in layf to Gɔd, ɛn baptayz. Wetin na di tin we impɔtant pas ɔl? We pɔsin gi in layf to Jiova, i baptayz, ɛn i sav Jiova fetful wan, na dat go mek i gɛt di chans fɔ sev di tɛm we da big big trɔbul go kam.—Matyu 24:​13.

Mama ɛn papa dɛn fɔ gɛt di gol fɔ ɛp dɛn pikin fɔ bi disaypul (Luk na paregraf 16 ɛn 17)

17 We Blɔsɔm Brant bin want fɔ baptayz, in mama ɛn papa bin want fɔ mek shɔ se i dɔn rɛdi. We dɛn bin shɔ se i dɔn rɛdi, dɛn bin sɔpɔt am. Blɔsɔm bin ɛksplen wetin in papa bin du di nɛt bifo i baptayz. I tɔk se: “Mi papa bin mek wi ɔl nil dɔŋ ɛn i pre. I bin tɛl Jiova se i rili gladi fɔ we in smɔl gyal pikin dɔn disayd fɔ gi in layf to Am.” Afta 60 ia, Blɔsɔm bin tɔk se: “Yu go gri wit mi se afta ɔl dɛn tɛm ya, a nɔ ɛva fɔgɛt da nɛt de!” Mama ɛn papa dɛn bak kin gladi ɛn fil gud we dɛn de si dɛn pikin dɛn de gi dɛn layf to Jiova ɛn baptayz.

^ par. 9 Mama ɛn papa dɛn kin yuz di fayn tin dɛn we de insay di buk we nem Questions Young People Ask—Answers That Work, Vɔlyum 2, pej 304 to pej 310 fɔ tɔk wit dɛn pikin. Luk bak di “Question Box” insay Our Kingdom Ministry, Epril 2011, pej 2.