Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Wetin I Min fɔ Bi Pɔsin We De Mɛmba Gɔd pan Ɛnitin we I De Du?

Wetin I Min fɔ Bi Pɔsin We De Mɛmba Gɔd pan Ɛnitin we I De Du?

“Lɛ . . . Gɔd mek una ɔl gri, bikɔs una de fala Jizɔs Krays in yon we.”—LƐTA FƆ ROM 15:​5.

SIŊ DƐN: 17, 13

1, 2. (a) Aw bɔku brɔda ɛn sista dɛn de fil we dɛn dɔn bi pipul dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we dɛn de du? (b) Us impɔtant kwɛstyɔn dɛn wi go tɔk bɔt na dis atikul?

WAN sista na Kanada bin tɔk se we i dɔn bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du, dat dɔn mek i gladi ɛn dat dɔn ɛp am wit in prɔblɛm dɛn. Wan brɔda na Brazil we dɔn mared fɔ 23 ia bin tɔk se we i dɔn bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du, dat dɔn ɛp in ɛn in wɛf fɔ gɛt gladi at na dɛn mared-os. Wan ɔda brɔda na di Filipins tɔk se we i dɔn bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du, dat dɔn mek i gɛt kolat ɛn i dɔn ɛp am fɔ gɛt wanwɔd wit in brɔda ɛn sista dɛn pan ɔl we dɛn gɛt difrɛn we dɛn aw dɛn mɛn.

2 Dis dɔn sho klia wan se wi de gɛt bɔku bɛnifit dɛn we wi bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du. Wetin wi go du fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du ɛn gɛt dɛn bɛnifit dɛn ya? Fɔs, wi nid fɔ ɔndastand wetin di Baybul tɔk bɔt pipul dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we  dɛn de du, we Gɔd in spirit de gayd ɛn we de tink lɛk aw Jiova de tink. Insay dis atikul, wi go ansa tri impɔtant kwɛstyɔn dɛn: (1) Wetin i min fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du? (2) Us ɛgzampul dɛn go ɛp wi fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du? (3) Aw di tray we wi de tray fɔ “tink lɛkɛ aw Krays de tink” de ɛp wi fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du?

WETIN I MIN FƆ BI PƆSIN WE DE MƐMBA GƆD PAN ƐNITIN WE I DE DU?

3. Wetin di Baybul tɔk bɔt pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd ɛn pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du?

3 Di apɔsul Pɔl bin ɛp wi fɔ ɔndastand di difrɛns bitwin “pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du” ɛn “pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd.” (Rid Fɔs Lɛta fɔ Kɔrint 2:​14-16, NW.) Pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd “nɔ de gri fɔ du di tin dɛn we Gɔd in spirit de tɛl am, bikɔs dɛn nɔ mek sɛns to am; ɛn i nɔ go no dɛn.” Bɔt pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du “de tek tɛm luk ɔltin” ɛn i de “tink lɛkɛ aw Krays de tink,” we min se i de tray fɔ du ɔl wetin i ebul fɔ tink lɛk aw Krays de tink. Pɔl bin ɛnkɔrej wi fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du. Us ɔda we dɛn we di wan dɛn we de du wetin dɛn bɔdi ɔ dɛn at tɛl dɛn fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd difrɛn frɔm di wan dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we dɛn de du?

4, 5. Aw wi go ebul fɔ no pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd?

4 Wetin di pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd de tink? Da kayn pɔsin de gɛt di abit dɛn we di pipul dɛn na di wɔl gɛt, dat na fɔ bisin mɔ bɔt di tin dɛn we dɛn want fɔ du. Pɔl bin tɔk bɔt dis we aw dɛn de biev se i tan lɛk sɔntin we de kɔntrol “dɛn pipul we nɔ de du wetin Gɔd tɛl dɛn fɔ du.” (Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 2:​2) Na dis de mek bɔku pipul dɛn kin want fɔ falamakata di wan dɛn we de arawnd dɛn. Dɛn kin jɔs want fɔ du wetin dɛn tink se rayt, ɛn dɛn nɔ bisin bɔt Gɔd in lɔ dɛn. Pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd de tink mɔ bɔt tin dɛn we de na dis wɔl ɛn bɔku tɛm i kin tink se in pozishɔn, mɔni, ɔ di rayt we i gɛt impɔtant pas ɛni ɔda tin.

5 Pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd kin du di tin dɛn we di Baybul kɔl “wetin mɔtalman lɛk fɔ du.” (Lɛta Fɔ Galeshya 5:​19-21) Insay di fɔs lɛta we Pɔl bin rayt to di Kristian dɛn na Kɔrint, i bin tɔk bɔt ɔda tin dɛn we pipul dɛn we de du wetin dɛn bɔdi ɔ at tɛl dɛn fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd de du. Dɛn kin sɔpɔt wan pɔsin we tu pipul dɛn gɛt chamɔt, dɛn kin tray fɔ skata pipul dɛn, ɛnkɔrej ɔda pipul dɛn nɔ fɔ obe, kɛr dɛn kɔmpin dɛn go kɔt, dɛn nɔ gɛt wan rɛspɛkt fɔ di wan dɛn we de oba dɛn, ɛn na fɔ it ɛn drink nɔmɔ impɔtant na dɛn layf pas ɛni ɔda tin. Pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd nɔ de tinap tranga wan fɔ du di rayt tin we dɛn tɛmt am fɔ du bad tin. (Prɔvabs 7:​21, 22) Jud bin tɔk se pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du nɔ go gɛt Jiova in oli spirit.—Jud In Lɛta 18, 19.

6. Aw wi go ebul fɔ no pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du?

6 Pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du difrɛn frɔm pɔsin we de du wetin in bɔdi ɔ at tɛl am fɔ du ɛn nɔ bisin bɔt Gɔd, bikɔs pɔsin we de mɛmba Gɔd pan  ɛnitin we i de du bisin mɔ bɔt in padi biznɛs wit Gɔd. I de alaw Gɔd in oli spirit fɔ gayd am ɛn i de du ɔl wetin i ebul fɔ falamakata Jiova. (Lɛta Fɔ Ɛfisɔs 5:​1) Pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du de tray tranga wan fɔ lan aw Jiova de tink ɛn fɔ si tin lɛk aw Jiova de si am. To am, Gɔd na rial pɔsin. Pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du de rɛspɛkt Jiova in lɔ dɛn ɔltɛm. (Sam 119:​33; 143:​10) Pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du nɔ de du “wetin mɔtalman lɛk fɔ du,” bɔt i de tray fɔ gɛt “di kwaliti dɛn we di spirit de ɛp wi fɔ gɛt.” (Lɛta fɔ Galeshya 5:​22, 23, NW) Pɔsin we rili bisin bɔt di we aw i de wɔship Gɔd na pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du.

7. Wetin di Baybul tɔk bɔt pipul dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we dɛn de du?

7 Jizɔs bin tɔk se pipul dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we dɛn de du kin gladi. Insay Matyu 5:​3, (NW) wi rid se: “Di wan dɛn we no se dɛn fɔ lan bɔt Gɔd go gladi, bikɔs na dɛn gɛt di Kiŋdɔm we de na ɛvin.” Lɛta Fɔ Rom 8:​6 tɛl wi se we wi tink lɛk aw Jiova de tink, dat go mek wi gɛt layf. I tɔk se: “If una jɛs de mɛmba wetin una at want nɔmɔ, dat go mek una day; bɔt if una jɛs de mɛmba wetin Gɔd in Spirit want nɔmɔ, una go gɛt di tru layf ɛn kol at.” So if wi de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du, dat go mek wi gɛt pis wit Gɔd naw, wi go gɛt kol at, ɛn wi go op fɔ gɛt layf we go de sote go.

8. Wetin mek i nɔ kin izi fɔ kɔntinyu fɔ mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du?

8 Wi de na di wɔl we tin rili bad. Bikɔs wi de wit pipul dɛn we nɔ de tink di we aw Gɔd de tink, dat kin mek i nɔ kin rili izi fɔ protɛkt wi maynd. If wi nɔ ful-ɔp wi maynd wit di we aw Jiova de tink, di wɔl go ful-ɔp am wit di tin dɛn we wi bɔdi ɔ at go want wi fɔ du. Wetin wi go du fɔ lɛ dat nɔ apin? Aw wi go kɔntinyu fɔ mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du?

 LAN FRƆM GUD ƐGZAMPUL DƐN

9. (a) Wetin go ɛp wi fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du? (b) Us gud ɛgzampul dɛn wi go tɔk bɔt?

9 Jɔs lɛk aw pikin nid fɔ lan frɔm in mama ɛn papa ɛn falamakata dɛn gud ɛgzampul dɛn, na so wisɛf nid fɔ lan frɔm dɛn wan dɛn we gɛt tayt padi biznɛs wit Jiova ɛn falamakata dɛn. Dis go tich wi aw fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du. Dɔn bak, wi go lan bɔt wetin wi nɔ fɔ du we wi tek tɛm wach di pipul dɛn we jɔs de du wetin dɛn bɔdi ɔ at de tɛl dɛn fɔ du. (Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 3:​1-4) Di Baybul tɔk bɔt gud ɛn bad ɛgzampul dɛn. Mek wi tɔk bɔt sɔm gud ɛgzampul dɛn we wi kin lan frɔm: Jekɔb, Meri, ɛn Jizɔs.

Wetin wi lan frɔm Jekɔb in ɛgzampul? (Luk na paregraf 10)

10. Aw Jekɔb bin sho se in na pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du?

10 Jekɔb in layf nɔ bin izi jɔs lɛk sɔm pan wi. In yon brɔda we nem Isɔ bin want fɔ kil am. In fadɛnlɔ bin de tray fɔ kruk am. Bɔt Jekɔb bin stil kɔntinyu fɔ gɛt strɔng fet pan di prɔmis we Jiova bin mek to Ebraam. Jekɔb bin no se na in famili Jiova go yuz fɔ mek dis wɔndaful prɔmis kam tru, ɛn na dat mek i bin rili bisin bɔt dɛn. (Jɛnɛsis 28:​10-15) Jekɔb nɔ bin alaw di tin dɛn we di pipul dɛn we bin de arawnd am de du fɔ mek i fɔgɛt Jiova in prɔmis. Fɔ ɛgzampul, Jekɔb bin beg Jiova fɔ sev am we i bin tink se in brɔda bin want fɔ du bad tin to am. I bin pre se: “Yu bin dɔn se yu go mek ɔltin fayn fɔ mi ɛn yu go mek mi gɛnareshɔn bɔku lɛkɛ sansan na bich we nɔbɔdi nɔ go ebul fɔ kɔnt.” (Jɛnɛsis 32:​6-12) Jekɔb bin pruv se i biliv tranga wan pan Jiova in prɔmis bay di tin dɛn we i bin de du.

Wetin wi lan frɔm Meri in ɛgzampul? (Luk na paregraf 11)

11. Aw wi no se Meri na pɔsin we bin de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du?

11 Naw lɛ wi tink bɔt Meri. Jiova bin pik am fɔ bi Jizɔs in mama bikɔs na uman we bin de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du. Rid bɔt wetin Meri bin tɔk di tɛm we i bin go fɛn in fambul dɛn we na Zakaraya ɛn Ilizabɛt. (Rid Lyuk 1:​46-55.) Wi si se  Meri bin rili lɛk Gɔd in Wɔd ɛn i bin sabi di Ibru Skripchɔ gud gud wan. (Jɛnɛsis 30:​13; Fɔs Samiɛl 2:​1-10; Malakay 3:​12) Ɛn ivin afta we Meri ɛn Josɛf bin mared, Josɛf bin wet te Meri bɔn Jizɔs bifo dɛn du mami ɛn dadi biznɛs. Di wok we Gɔd bin gi dɛn bin rili impɔtant to dɛn pas pas di tin dɛn we dɛn bin want. (Matyu 1:​25) Dɔn, Meri bin de tek tɛm wach ɔl di tin dɛn we bin de apin to Jizɔs frɔm we i smɔl te i big ɛn i bin de lisin to ɔl di tin dɛn we Jizɔs bin de tich. Meri bin “kip ɔl dɛn tin ya we bi nain at.” (Lyuk 2:​51) Dis bin sho klia wan se Meri bin rili want fɔ no bɔt di tin dɛn we Gɔd dɔn prɔmis bɔt di Mɛsaya. Yu nɔ tink se wi fɔ falamakata Meri ɛn tray ɔltɛm fɔ du wetin Gɔd want wi fɔ du?

12. (a) Aw Jizɔs bin falamakata in Papa? (b) Aw wi go falamakata Jizɔs? (Luk di pikchɔ nia dis atikul in taytul.)

12 Pan ɔl di pipul dɛn we dɔn liv na dis wɔl, na Jizɔs dɔn sɛt di bɛst ɛgzampul fɔ wi, as pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du. Jizɔs bin pruv se i want fɔ falamakata in Papa di tɛm we i bin de du di prichin wok na dis wɔl. Jizɔs bin de tink, fil, ɛn du tin lɛk Jiova. Jizɔs bin de du wetin Gɔd want ɛn i bin rɛspɛkt Gɔd in lɔ dɛn. (Jɔn 8:​29; 14:​9; 15:​10) Fɔ ɛgzampul, kɔmpia di we aw Ayzaya bin tɔk bɔt di we aw Jiova de sho sɔri-at wit di we aw Mak bin tɔk bɔt di we aw Jizɔs de fil. (Rid Ayzaya 63:​9; Mak 6:​34.) Yu de falamakata Jizɔs bay we yu rɛdi ɔltɛm fɔ sho se yu gɛt sɔri-at fɔ di wan dɛn we nid pɔsin fɔ ɛp dɛn? Wi de put ɔl wi maynd pan di prichin wok ɛn fɔ tich pipul dɛn di gud nyuz jɔs lɛk aw Jizɔs bin du? (Lyuk 4:​43) Di wan dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we dɛn de du de sho sɔri-at ɛn dɛn de tray fɔ ɛp ɔda pipul dɛn.

13, 14. (a) Wetin wi kin lan frɔm dɛn wan dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we dɛn de du? (b) Gi wan ɛgzampul.

13 Tide, bɔku brɔda ɛn sista dɛn we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we dɛn de du de tray tranga wan fɔ falamakata Krays. Yu go dɔn notis se dɛn de du di prichin wok wit zil, dɛn de du gud to ɔda pipul dɛn, ɛn dɛn de sho sɔri-at. Pan ɔl we dɛn nɔ pafɛkt, dɛn de tray tranga wan fɔ gɛt gud kwaliti dɛn ɛn du wetin Jiova want dɛn du. Wan sista we nem Rechɛl we de na Brazil bin tɔk se: “A bin lɛk di fashɔn na di wɔl. Dat bin de mek a nɔ bin de drɛs fayn. Bɔt we a lan di trut, dat bin ɛp mi fɔ du ɔl wetin a ebul fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we a de du. I nɔ bin izi fɔ mi fɔ mek dɛn chenj dɛn de, bɔt a dɔn gɛt gladi at ɛn mi layf dɔn gɛt rial minin.”

14 Wan sista we nem Relin we de na di Filipins bin gɛt difrɛn prɔblɛm. Pan ɔl we i bin de na di trut, i bin pe atɛnshɔn mɔ fɔ lan bɔku buk ɛn fɔ gɛt gud wok. As tɛm de go, di tin dɛn we i bin plan fɔ du fɔ Jiova nɔ bin impɔtant to am igen. Relin bin tɔk se, “A bin kam fɔ si se a de mis sɔntin na mi layf, sɔntin we rili impɔtant pas mi wok.” Dis sista bin chenj di we aw i de tink ɛn fɔ sav Jiova bin bi di tin we impɔtant pas ɔl na in layf. Naw i biliv tranga wan di prɔmis we Jiova mek na Matyu 6:​33, 34 ɛn i tɔk se, “A rili shɔ fɔ se Jiova go kia fɔ mi!” I go mɔs bi se yu no sɔm brɔda ɛn sista dɛn na yu kɔngrigeshɔn we de tink dis sem we. We wi de si aw dɛn de falamakata Krays, dat de mek wi want fɔ fala dɛn fayn ɛgzampul.—Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 11:​1; Fɔs Lɛta Fɔ Tɛsalonayka 3:​7.

 “TINK LƐKƐ AW KRAYS DE TINK”

15, 16. (a) Wetin wi nid fɔ du fɔ falamakata Krays? (b) Aw wi go alaw di we “aw Krays de tink” fɔ afɛkt wi?

15 Aw wi go falamakata Krays? Fɔs Lɛta Fɔ Kɔrint 2:​16 ɛksplen se wi nid fɔ “tink lɛkɛ aw Krays de tink.” Lɛta Fɔ Rom 15:​5 mɛmba wi se wi fɔ “fala Jizɔs Krays in yon we.” Fɔ falamakata Krays, wi nid fɔ lan aw i de tink, fil, ɛn du tin. Jizɔs bin bisin mɔ bɔt in padi biznɛs wit Gɔd pas ɛni ɔda tin. So if wi falamakata Jizɔs, dat go mek wi ebul falamakata Jiova mɔ ɛn mɔ. Na dat mek i rili impɔtant fɔ mek wi lan fɔ tink lɛk aw Jizɔs de tink.

16 Aw wi go lan fɔ tink lɛk Jizɔs? In disaypul dɛn bin de wach am we i bin de du mirekul dɛn, dɛn bin de lisin to am we i bin de tich bɔku bɔku pipul dɛn, dɛn bin de si aw i bin de trit ɔlkayn pipul dɛn, ɛn dɛn bin de si aw Jiova de gayd di we aw i bin de tink. Dɛn bin tɔk se: “Wi na witnɛs dɛn fɔ ɔl di tin dɛn we i du.” (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 10:​39, NW) Tide, wi nɔ de si Jizɔs. Bɔt wi gɛt di stori dɛn na Matyu, Mak, Lyuk, ɛn Jɔn we de ɛp wi fɔ lan bɔt am gud gud wan. We wi rid ɛn tink gud wan bɔt di buk dɛn we nem Matyu, Mak, Lyuk, ɛn Jɔn wi de lan mɔ bɔt aw Jizɔs de tink. Dis de ɛp wi fɔ “fala in fut mak gud gud wan” so dat wi go “rɛdi fɔ sɔfa di sem we aw Krays bin sɔfa.”—Pita in Fɔs Lɛta 2:​21, NW; 4:​1, NW.

17. We wi tink lɛk Krays, aw dat go ɛp wi?

17 Aw wi go bɛnifit we wi tink lɛk aw Krays? Jɔs lɛk aw gud it de mek wi bɔdi strɔng, na so we wi de tink lɛk aw Krays de tink de mek wi kɔntinyu fɔ mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du. Smɔl smɔl, wi go kam fɔ no wetin Krays go du we ɛnitin apin. Dat go mek wi ebul fɔ disayd fɔ du di rayt tin we go mek Gɔd gladi ɛn we go mek wi gɛt klin kɔnshɛns. Yu tink se dɛn tin dɛn ya na gud rizin dɛn fɔ “mek Masta Jizɔs Krays bi lɛkɛ di klos we wi de wɛr”?—Lɛta Fɔ Rom 13:​14.

18. Wetin wi dɔn lan bɔt pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du?

18 Dis atikul dɔn ɛp wi fɔ ɔndastand wetin i min fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we i de du. Wi dɔn lan gud ɛgzampul dɛn bɔt pipul dɛn we bin alaw di oli spirit fɔ gayd dɛn. Wi dɔn lan bak se we wi “tink lɛkɛ aw Krays de tink,” dat de ɛp wi fɔ tink lɛk aw Jiova de tink ɛn wi go gɛt tayt padi biznɛs wit Am. Bɔt mɔ de fɔ wi fɔ lan. Fɔ ɛgzampul: Aw wi go no if wi rili de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du? Wetin wi go du fɔ bi pɔsin we de mɛmba Gɔd pan ɛnitin we wi de du? Aw wi padi biznɛs wit Gɔd de afɛkt wi layf? Wi go gɛt di ansa dɛn insay di nɛks atikul.