Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Kwɛstyɔn Dɛn we Pipul dɛn Kin Aks

Kwɛstyɔn Dɛn we Pipul dɛn Kin Aks

Wetin mek di tin we Matyu tɔk bɔt Jizɔs we i bin smɔl difrɛn frɔm wetin Lyuk tɔk bɔt am?

Di tin we di Baybul buk we nem Matyu tɔk bɔt Jizɔs in bɔn wan ɛn we i bin smɔl, difrɛn frɔm wetin Lyuk tɔk, bikɔs dɛn ɔl tu pe atɛnshɔn to wetin tu difrɛn pipul dɛn bin de tink ɛn wetin bin apin to dɛn.

Di Baybul buk we nem Matyu pe atɛnshɔn to wetin apin to Josɛf. I ɛksplen wetin Josɛf bin du we i kam fɔ no se Meri dɔn gɛt bɛlɛ, di drim we Josɛf bin drim we wan enjɛl ɛksplen to am wetin apin, ɛn aw Josɛf fala wetin di enjɛl tɛl am. (Matyu 1:​19-25) I ɛksplen bak bɔt aw wan enjɛl wɔn Josɛf insay drim fɔ rɔnawe go Ijipt wit in famili ɛn aw i obe. Matyu tɛl wi se Josɛf bin gɛt ɔda drim we wan enjɛl tɛl am fɔ go bak na Izrɛl, ɛn i go bak ɛn disayd fɔ de wit in famili na Nazarɛt. (Matyu 2:​13, 14, 19-23) Insay di fɔs tu chapta dɛn we Matyu rayt, i tɔk bɔt Josɛf in nem 15 tɛm bɔt na 12 tɛm nɔmɔ i tɔk bɔt Meri.

Bɔt di Baybul buk we nem Lyuk pe atɛnshɔn mɔ to Meri. I ɛksplen aw enjɛl Gebrɛl go fɛn Meri, we Meri bin go fɛn in fambul we na Ilizabɛt, ɛn we Meri bin prez Jiova. (Lyuk 1:​26-56) I ɛksplen bak bɔt wetin Simiɔn bin tɛl Meri bɔt aw Jizɔs gɛt fɔ sɔfa. Dɔn Lyuk ɛksplen bɔt di tɛm we Jizɔs bin ol 12 ia we in ɛn in famili go waka na di tɛmpul. Pan ɔl wetin apin, na wetin Meri tɔk nɔmɔ Lyuk rayt, nɔto wetin Josɛf tɔk, ɛn i tɛl wi se dis tin we bin apin to Meri bin rili afɛkt am. (Lyuk 2:​19, 34, 35, 48, 51) Insay di fɔs tu chapta dɛn we Lyuk rayt, Lyuk tɔk bɔt Meri in nem 26 tɛm, bɔt na 8 tɛm nɔmɔ i tɔk bɔt Josɛf in nem. So Matyu tɛl wi mɔ bɔt wetin Josɛf bin de tink ɛn wetin i bin du. Lyuk pe atɛnshɔn pan wetin Meri bin de tink ɛn wetin bin de apin to am.

Di tu Baybul buk dɛn tɔk bɔt Jizɔs in famili layn tu difrɛn we dɛn. Matyu tɔk bɔt Josɛf in famili layn ɛn sho se Jizɔs bin gɛt rayt to di pawa we Devid bin gɛt fɔ rul as kiŋ. Wetin mek? Na bikɔs Josɛf kɔmɔt na Kiŋ Devid in famili layn frɔm Sɔlɔmɔn. (Matyu 1:​6, 16) Bɔt Lyuk tɔk bɔt Meri in famili layn ɛn sho se Jizɔs gɛt di rayt to di pawa we Devid bin gɛt as kiŋ bikɔs Jizɔs na “wan pan Devid in grampikin pikin dɛm.” (Lɛta Fɔ Rom 1:​3) Wetin mek? Na bikɔs Meri kɔmɔt frɔm Kiŋ Devid in famili layn frɔm in pikin we nem Netan. (Lyuk 3:​31) Bɔt wetin mek Lyuk nɔ tɔk se Meri na Ilay in gyal pikin? Na bikɔs na man dɛn nem dɛn nɔmɔ dɛn bin de rɛkɔd. So we Lyuk rayt se Josɛf na Ilay in bɔy pikin, pipul dɛn go ɔndastand se Josɛf na Ilay in sɔn-in-lɔ.—Lyuk 3:​23.

Di we aw dɛn rayt bɔt Jizɔs in famili layn insay di tu Baybul buk dɛn we na Matyu ɛn Lyuk, pruv se Jizɔs na di Mɛsaya we Gɔd bin dɔn prɔmis. Bikɔs ɔlman bin no se Jizɔs kɔmɔt na Devid in famili layn, ivin di Faresi dɛn ɛn di Sadyusi dɛn nɔ bin dinay dat. Wetin Matyu ɛn Lyuk tɔk bɔt Jizɔs in famili layn de mek wi gɛt mɔ fet ɛn i de gi wi mɔ op fɔ se ɔl di tin dɛn we Gɔd prɔmis go kam tru.