Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Sɛptɛmba 16-22

DI IBRU PIPUL DƐN 11

Sɛptɛmba 16-22
  • Siŋ 119 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN