Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Novɛmba 4-10

JƆN IN FƆS LƐTA 1-5

Novɛmba 4-10
  • Siŋ 122 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

  • Kɔntinyu fɔ De Rid ɛn Tich: (10 min.) Dis na pat na we yu ɛn di ɔdiɛns fɔ tɔk bɔt. Ple di fim we gɛt di taytul, Tɔk wit Zil, dɔn una tɔk bɔt stɔdi 11 na di buk we gɛt di taytul, Kɔntinyu fɔ De Rid ɛn Tich.

  • Tɔk: (I nɔ fɔ pas 5 minit) w04-E 10/1 pej 29—Tim: Wetin Jɔn bin min na Jɔn In Fɔs Lɛta 4:​18, (NWT) we i se “lɔv we pafɛkt de pul fred kɔmɔt”? (th stɔdi 7)

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN