Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Novɛmba 27–Disɛmba 3

NEƆM 1–ABAKƆK 3

Novɛmba 27–Disɛmba 3
  • Siŋ 129 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

  • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin: (I nɔ fɔ pas 2 minit) hf—Aks kwɛstyɔn we una go tɔk bɔt di nɛks tɛm we yu go bak fɔ du ritɔn visit.

  • Ritɔn Visit: (I nɔ fɔ pas 4 minit) hf—Yu bin dɔn gi di pɔsin di buk di fɔstɛm we yu bin prich to am. Sho aw fɔ du ritɔn visit.

  • Tɔk: (I nɔ fɔ pas 6 minit) w16.03-E pej 23 to pej 25 —Tim: Aw Yu Go Ɛp na Yu Kɔngrigeshɔn?

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

  • Siŋ 21

  • Kɔntinyu fɔ Gɛt Tayt Padi Biznɛs wit Jiova we Tin Chenj”: (15 min.) Dis na pat we yu ɛn di ɔdiɛns fɔ tɔk bɔt. Ple di fim we gɛt di taytul, Wi Kɔntinyu fɔ Mek Wi Padi Biznɛs wit Jiova Tayt We Wi De Muf.

  • Kɔngrigeshɔn Baybul Stɔdi: (30 min.) kr-E chap. 22 par. 1 to par. 7

  • Tɔk smɔl bɔt wetin wi dɔn lan tide ɛn wetin wi go lan nɛks wik (3 min.) Mek di kɔngrigeshɔn no se na di Awake! we gɛt di taytul, “Is the World Out of Control?” na in wi de prich wit insay Disɛmba. Di fim we wi fɔ wach na di nɛks mitin we wi de gɛt insay di wik, go de na JW Laybri ap frɔm Novɛmba 30. Pɔblisha dɛn fɔ tray tranga wan fɔ sheb sheb dis magazin.

  • Siŋ 142 ɛn Prea