Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Novɛmba 7-13

PRƆVABS 27-31

Novɛmba 7-13
  • Siŋ 86 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

  • Pripia Wetin fɔ Se Insay Dis Mɔnt: (15 min.) Dis na pat we yu ɛn di ɔdiɛns fɔ tɔk bɔt. Ple di fim dɛn we de sho aw fɔ prich wit di tin dɛn we wi de prich wit insay di mɔnt, dɔn una tɔk bɔt di men pɔynt dɛn. Ɛnkɔrej di pɔblisha dɛn fɔ pripia wetin dɛn go lɛk fɔ se we dɛn de prich.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

  • Siŋ 89

  • In Man Gɛt Rɛspɛkt Ɔlsay”: (5 min.) Na ɛlda fɔ gi dis tɔk.

  • Tɔk we gɛt fɔ du wit di kɔngrigeshɔn: (10 min.) If di pɔsin we de du dis pat want, i kin tɔk bɔt di tin dɛn we wi lan na di Yearbook. (yb16-E pej 40 ɛn pej 41)

  • Kɔngrigeshɔn Baybul Stɔdi: (30 min.) kr-E chap. 3 par. 13 to par. 22, wit di chat Jehovah Progressively Reveals His Purpose, ɛn di bɔks How Real Is the Kingdom to You?

  • Tɔk smɔl bɔt wetin wi dɔn lan tide ɛn wetin wi go lan nɛks wik (3 min.)

  • Siŋ 108 ɛn Prea