Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | MAK 9-10

Vishɔn we De Ɛp Wi fɔ Gɛt Strɔng Fet

Vishɔn we De Ɛp Wi fɔ Gɛt Strɔng Fet

9:1-7

Imajin aw Jizɔs go dɔn fil di tɛm we i bin chenj we i yɛri in Papa na ɛvin de anawns se I gladi fɔ am. Dis go mɔs dɔn mek Jizɔs mekɔp in maynd fɔ bia di tin dɛn we i bin gɛt fɔ sɔfa. Dis vishɔn bin ɛp Pita, Jems, ɛn Jɔn, fɔ biliv gud gud wan se fɔ tru Jizɔs na di Mɛsaya ɛn na di rayt tin dɛn du fɔ lisin to am. Afta 32 ia, Pita bin stil mɛmba wetin bin apin ɛn aw dat mek dɛn biliv mɔ ɛn mɔ “ɔl wetin dɛn prɔfɛt bin dɔn tɔk.”—2Pi 1:16-19.

Pan ɔl we wi nɔ bin si dis vishɔn, wi de si we i de kam tru. Jizɔs de rul naw as wan pawaful Kiŋ. I nɔ go te igen, i go “go fɔ win ɔda wa dɛn” ɛn mek di nyu wɔl kam.—Rɛv 6:2.

We yu de si Baybul prɔfɛsi dɛn de kam tru, aw dat dɔn ɛp yu fɔ gɛt mɔ fet?