Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Mach 11-17

LƐTA FƆ ROM 15-16

Mach 11-17
 • Siŋ 33 ɛn Prea

 • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

 • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin Fim: (4 min.) Ple di fim, dɔn una tɔk bɔt am.

 • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin: (I nɔ fɔ pas 2 minit) Yuz wetin de na di say we se, wetin wi go se? (th stɔdi 3)

 • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin: (I nɔ fɔ pas 3 minit) Bigin wit wetin de na di say we se, wetin wi go se? Di pɔsin tɔk sɔntin we bɔku pipul dɛn kin tɔk na yu tɛritri bikɔs dɛn nɔ want fɔ lisin. (th stɔdi 10)

 • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin: (I nɔ fɔ pas 3 minit) Bigin wit wetin de na di say we se, wetin wi go se? Di pɔsin tɔk sɔntin we bɔku pipul dɛn kin tɔk bikɔs dɛn nɔ want fɔ lisin. (th stɔdi 11)

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

 • Siŋ 129

 • Jiova De Ɛp Pipul dɛn fɔ “Ebul Bia ɛn Gɛt Kɔrej”: (15 min.) Ple di fim. Dɔn una tɔk bɔt dɛn kwɛstyɔn dɛn ya:

  • Us lɛsin dɛn yu lan bɔt wetin fɔ du we ɔda pipul dɛn kɔrej yu?

  • Us lɛsin dɛn yu lan bɔt wetin fɔ du we yu de kɔrej ɔda pipul dɛn?

 • Kɔngrigeshɔn Baybul Stɔdi: (30 min.) fy chap. 16 par. 6 to par. 9

 • Tɔk smɔl bɔt wetin wi dɔn lan tide ɛn wetin wi go lan nɛks wik (3 min.)

 • Siŋ 34 ɛn Prea