Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | MATYU 24

Kɔntinyu fɔ Gɛt Tayt Padi Biznɛs wit Gɔd Insay di Las Dez

Kɔntinyu fɔ Gɛt Tayt Padi Biznɛs wit Gɔd Insay di Las Dez

24:​39

Bɔku pipul dɛn tide dɔn alaw di tin dɛn we dɛn want na layf fɔ mek dɛn nɔ gɛt tayt padi biznɛs wit Gɔd. Aw Kristian dɛn we gɛt tayt padi biznɛs wit Gɔd difrɛn frɔm di pipul dɛn na di wɔl, we i kam pan di we aw dɛn de tink bɔt . . .

  • buk lanin?

  • ɛnjɔymɛnt?

  • wok biznɛs?

  • prɔpati dɛn?