Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | FƆS LƐTA TO TIMOTI 4-6

Fɔ Du Wetin Gɔd Want ɛn fɔ Gɛt Bɔku Mɔni

Fɔ Du Wetin Gɔd Want ɛn fɔ Gɛt Bɔku Mɔni

6:​6-10

Aw dɛn skripchɔ dɛn ya sho se wi go gladi mɔ if wi du wetin Gɔd want ɛn nɔ rɔn afta bɔku mɔni?

Wetin mek i nɔ pɔsibul fɔ du wetin Gɔd want ɛn rɔn afta bɔku mɔni? (Mat 6:​24)