Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | LƐTA FƆ KƆLƆSE 1-4

Una Lɛf di Ol Abit dɛn ɛn Tray fɔ Gɛt di Nyu Abit Dɛn

Una Lɛf di Ol Abit dɛn ɛn Tray fɔ Gɛt di Nyu Abit Dɛn

3:​5-14, NW

Yu bin chenj bɔku bad abit dɛn bifo yu bi Jiova Witnɛs? No se Jiova rili gladi we yu tray tranga wan fɔ mek dɛn chenj dɛn de. (Izi. 33:​11) Bɔt yu nid fɔ kɔntinyu fɔ tray tranga wan fɔ mek yu nɔ go bak to yu ol abit dɛn, bifo dat kɔntinyu fɔ du tin dɛn we go sho se yu gɛt di nyu abit dɛn. Ansa dɛn kwɛstyɔn dɛn ya fɔ si usay yu nid fɔ du mɔ:

  • A stil kip grɔj na mi at fɔ pɔsin we du bad tin to mi?

  • A kin peshɛnt ilɛksɛf a taya ɔ nɔ gɛt bɛtɛ tɛm?

  • If a bigin tink bɔt tin dɛn we nɔ fayn, a kin pul am na mi maynd kwik kwik wan?

  • A kin tink bad bɔt pipul dɛn we gɛt difrɛn kɔlɔ ɔ we kɔmɔt difrɛn kɔntri?

  • Dis biɛn tɛm, a dɔn mek wamat ɔ tɔk to ɛnibɔdi di kayn we we mek i fil bad?