Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Julay 1-7

LƐTA FƆ KƆLƆSE 1-4

Julay 1-7
  • Siŋ 56 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

  • Siŋ 17

  • 2018 Tichin Kɔmiti Ripɔt: (15 min.) Ple di fim Dɔn una ansa dɛn kwɛstyɔn dɛn ya: Aw fɔ travul dɔn bi impɔtant pat pan di wok we di ɔganayzeshɔn de du? Aw di WHQ Travel Department dɔn sev bɔku mɔni? Wetin pɔblisha dɛn go du fɔ ridyus di mɔni we di ɔganayzeshɔn de spɛnd fɔ travul? Aw di WHQ Travel Department dɔn ɛp di wan dɛn we de travul fɔ atɛnd di 2019 intanashɔnal kɔnvɛnshɔn?

  • Kɔngrigeshɔn Baybul Stɔdi: (30 min.) lvs chap. 4 par. 6 to par. 9, wit ɛndnot 11 ɛn ɛndnot 12

  • Tɔk smɔl bɔt wetin wi dɔn lan tide ɛn wetin wi go lan nɛks wik (3 min.)

  • Siŋ 102 ɛn Prea