Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | IZIKƐL 11-14

Yu Gɛt At we De Lisin to Jiova?

Yu Gɛt At we De Lisin to Jiova?

Aw Jiova de gayd wi?

11:​19

  • Ɛnjɔymɛnt

  • Di we Aw Wi De Drɛs

  • Fɔ Lɛk ɛn fɔ Fɔgiv

Aw a go ebul fɔ du ɔl wetin Gɔd de tɛl mi fɔ du?

11:​20

  • Ɛnjɔymɛnt

  • Di we Aw Wi De Drɛs

  • Fɔ Lɛk ɛn fɔ Fɔgiv