Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Julay 3-9

IZIKƐL 11-14

Julay 3-9
  • Siŋ 36 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

  • Pripia Wetin fɔ Se Insay Dis Mɔnt: (15 min.) Dis na pat we yu ɛn di ɔdiɛns fɔ tɔk bɔt, i kɔmɔt na di say we se “Wetin Wi Go Se?” Ple di fim dɛn we de sho aw fɔ prich wit di tin dɛn we wi de prich wit insay dis mɔnt, dɔn una tɔk bɔt di men pɔynt dɛn.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

  • Siŋ 129

  • Tɔk we gɛt fɔ du wit di kɔngrigeshɔn: (15 min.) If yu want, yu kin tɔk bɔt di lɛsin dɛn we wi dɔn lan frɔm di Yearbook. (yb17-E pej 41 to pej 43)

  • Kɔngrigeshɔn Baybul Stɔdi: (30 min.) kr-E chap. 14 par. 15 to par. 23, wit di rivishɔn bɔks we gɛt di taytul How Real Is the Kingdom to You?

  • Tɔk smɔl bɔt wetin wi dɔn lan tide ɛn wetin wi go lan nɛks wik (3 min.)

  • Siŋ 126 ɛn Prea