Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Julay 4-10

SAM 60-68

Julay 4-10
  • Siŋ 104 ɛn Prea

  • Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (I nɔ fɔ pas 3 minit)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

  • Pripia Wetin fɔ Se Insay Dis Mɔnt: (15 min.) Dis na pat we yu ɛn di ɔdiɛns fɔ tɔk bɔt. Ple di fim dɛn we de sho aw fɔ prich wit di tin dɛn we wi de prich wit insay di mɔnt, dɔn una tɔk bɔt di men pɔynt dɛn. Ɛnkɔrej di pɔblisha dɛn fɔ pripia wetin dɛn go lɛk fɔ se we dɛn de prich.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

  • Siŋ 81

  • We Wi Liv Simpul Layf Dat De Ɛp Wi fɔ Prez Gɔd”: (15 min.) We yu bigin dis pat tɔk smɔl bɔt di atikul. Dɔn na fɔ ple ɛn tɔk smɔl bɔt di fim we de na JW TV we gɛt di taytul, Wi De Liv Simpul Layf. (Go na di say we se FIM DƐN WE DƐN BIN DƆN MEK > FAMILI.) Ɛnkɔrej ɔlman fɔ tink bɔt wetin dɛn fɔ du fɔ liv simpul layf so dat dɛn go ebul fɔ du mɔ fɔ sav Jiova.

  • Kɔngrigeshɔn Baybul Stɔdi: (30 min.) ia-E chap. 19 par. 1 to par. 16

  • Tɔk smɔl bɔt wetin wi dɔn lan tide ɛn wetin wi go lan nɛks wik (3 min.)

  • Siŋ 88 ɛn Prea