Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Janwari 13-19

JƐNƐSIS 3-5

Janwari 13-19
  •  Siŋ 72 ɛn Prea

  •  Smɔl Tɔk fɔ Stat di Mitin (1 min.)

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

DU WETIN YU DƆN LAN WE YU DE PRICH

  • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin Fim: (4 min.) Dis na pat we yu ɛn di ɔdiɛns fɔ tɔk bɔt. Ple di fim, dɔn aks di ɔdiɛns dɛn kwɛstyɔn dɛn ya: Wetin yu lɛk bɔt di we aw di pɔblisha stat di tɔk? Wetin yu lan frɔm di tɛm we di pɔblisha dɛn arenj fɔ ritɔn visit?

  • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin: (I nɔ fɔ pas 2 minit) Yuz wetin de na di say we se, Wetin Wi Go Se? (th stɔdi 1)

  • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin: (I nɔ fɔ pas 3 minit) Yuz wetin de na di say we se, Wetin Wi Go Se? Ansa pɔsin we tɔk sɔntin we bɔku pipul dɛn kin tɔk na yu tɛritri bikɔs dɛn nɔ want fɔ lisin. (th stɔdi 3)

  • Di Fɔstɛm we Yu Prich to Pɔsin: (I nɔ fɔ pas 3 minit) Yuz wetin de na di say we se, Wetin Wi Go Se? Dɔn gi di pɔsin wan magazin we jɔs kɔmɔt we gɛt ansa fɔ di tɔpik we di pɔsin tɔk bɔt. (th stɔdi 2)

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN