Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | MATYU 14-15

Jizɔs De Yuz Smɔl Pipul dɛn fɔ Fid Bɔku Bɔku Pipul Dɛn

Jizɔs De Yuz Smɔl Pipul dɛn fɔ Fid Bɔku Bɔku Pipul Dɛn

Jɔs bifo dɛn sɛlibret di Pasova insay di ia 32, Jizɔs bin pafɔm wan mirekul we ɔl di wan dɛn we rayt di 4 Gɔspɛl dɛn tɔk bɔt.

We Jizɔs pafɔm dis mirekul, i sɛt ɛgzampul we i kɔntinyu fɔ fala te to wi yon tɛm.

14:​16-21

  • Jizɔs bin tɛl in disaypul dɛn fɔ fid bɔku pipul dɛn, pan ɔl we na fayv bred ɛn tu fish nɔmɔ dɛn bin gɛt

  • Jizɔs bin tek di bred ɛn fish, ɛn afta i dɔn fɔ pre, i bigin sheb am to in disaypul dɛn, dɔn in disaypul dɛn sheb am to di bɔku bɔku pipul dɛn

  • Dis mirekul bin mek ɔlman gɛt bɔku tin fɔ it. Jizɔs bin yuz in disaypul dɛn we nɔ bin bɔku fɔ fid bɔku bɔku pipul dɛn

  • Jizɔs bin dɔn tɔk se insay di las dez, i go pik pipul dɛn we go de gi wi “it di rayt tɛm.”—Mat 24:​45, NW

  • Insay 1919, Jizɔs bin pik sɔm pan di anɔyntɛd dɛn we na “di slev we fetful ɛn gɛt sɛns,” fɔ de “oba in savant dɛn” fɔ gi dɛn tin fɔ it

  • We Jizɔs de yuz di smɔl grup we na di anɔyntɛd dɛn fɔ fid bɔku bɔku pipul dɛn, i de fala di ɛgzampul we i bin sɛt trade trade

Aw a go sho se a rɛspɛkt di wan dɛn we Jizɔs de yuz fɔ gi wi tin dɛn we go ɛp wi fɔ gɛt tayt padi biznɛs wit Gɔd?