Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | FƆS LƐTA FƆ KƆRINT 7-9

We Yu Nɔ Mared Na Gift

We Yu Nɔ Mared Na Gift

7:​32, 35, 38

Fɔ lɔng tɛm naw, bɔku Kristian dɛn dɔn kam fɔ si se we dɛn nɔ mared, dat de gi dɛn spɛshal chans fɔ du mɔ na di prichin wok, fɔ mek padi wit bɔku pipul dɛn, ɛn go nia Jiova mɔ ɛn mɔ.

Tri brɔda dɛn we bin de travul difrɛn say dɛn na Ɔstrelia fɔ prich insay 1937; Wan sista we go na Mɛksiko fɔ prich, we i kɔmɔt Giliad skul insay 1947

Wan brɔda de prich na Brazil; brɔda ɛn sista dɛn we atɛnd di Skul fɔ pipul dɛn we de prich bɔt Gɔd in Kiŋdɔm insay Malawi

TIN FƆ TINK BƆT: If yu nɔ mared, wetin yu go du fɔ yuz yu tɛm fayn?

Aw ɔda pipul dɛn na di kɔngrigeshɔn go ɛnkɔrej ɛn sɔpɔt di wan dɛn we nɔ mared?