Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | RƐVƐLESHƆN 20-22

“Luk! A De Mek Ɔltin Nyu”

“Luk! A De Mek Ɔltin Nyu”

21:​1-5

Jiova dɔn prɔmis fɔ mek ɔltin nyu.

  • “Nyu ɛvin”: Wan gɔvmɛnt we go mek fayn tin dɛn de na di wɔl

  • “Nyu wɔl”: Pipul dɛn we de put dɛnsɛf ɔnda Gɔd in rul ɛn we de liv bay wetin i se rayt ɛn rɔng

  • “Ɔltin nyu”: Ɔl di bad bad tin dɛn we bin de mek wi sɔfa go chenj to gud tin dɛn