Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | RƐVƐLESHƆN 17-19

Gɔd in Wɔ fɔ Ɛnd Ɔl Ɔda Wɔ Dɛn

Gɔd in Wɔ fɔ Ɛnd Ɔl Ɔda Wɔ Dɛn

19:​11, 14-16, 19-21

Wetin mek Jiova, “di Gɔd we gɛt lɔv ɛn pis,” dɔn gi in Pikin, we na “Prins ɔf Pis,” di rayt fɔ fɛt wɔ?2Kɔ 13:​11, NWT; Ayz 9:​6.

  • Jiova ɛn Jizɔs lɛk wetin rayt ɛn et wetin bad

  • Wi go gɛt pis ɛn du tin tret sote go di tɛm we bad pipul dɛn nɔ go de igen

  • Gɔd in ami we de na ɛvin de “fɛt wɔ di rayt we,” jɔs lɛk wetin di wayt ɔs dɛn ɛn di wayt, klin ɛn fayn linin tinap fɔ.

Wetin wi go du fɔ mek wi go sev di tɛm fɔ dis impɔtant wɔ?—Zɛf 2:​3