Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | RƐVƐLESHƆN 7-9

Jiova Dɔn Blɛs Bɔku Bɔku Pipul dɛn we Nɔbɔdi Nɔ Ebul Kɔnt

Jiova Dɔn Blɛs Bɔku Bɔku Pipul dɛn we Nɔbɔdi Nɔ Ebul Kɔnt

7:9, 14-17

Wetin mek Jiova de blɛs di bɔku bɔku pipul dɛn?

  • Dɛn “tinap bifo [Jiova in] ay chia,” fɔ sho se dɛn de sɔpɔt Jiova in rayt fɔ rul

  • Dɛn wɛr ‘lɔng wayt klos,’ we sho se dɛn klin ɛn dɛn gɛt tayt padi biznɛs wit Jiova bikɔs dɛn gɛt fet pan Krays in sakrifays

  • Dɛn de wɔship am “de ɛn nɛt,” we sho se dɛn de du ɔl wetin dɛn ebul fɔ kɔntinyu fɔ wɔship Jiova

Wetin a go du fɔ mek misɛf bi wan pan di bɔku bɔku pipul dɛn?