Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | AYZAYA 6-10

Ɔl Wetin di Baybul bin Dɔn Tɔk Bɔt di Mɛsaya bin Apin

Ɔl Wetin di Baybul bin Dɔn Tɔk Bɔt di Mɛsaya bin Apin
DI WE AW DƐN FƆ SHO

Lɔng lɔng tɛm bifo dɛn bɔn Jizɔs, Ayzaya bin dɔn tɔk se di Mɛsaya go prich na “di land oba Riva Jɔdan, ɛn Galili usay difrɛn pipul dɛn” de. Jizɔs bin du wetin Ayzaya bin dɔn tɔk bay we i prich ɛn tich di gud nyus na Galili.—Ayz. 9:1, 2.

  • I bin pafɔm in fɔs mirekul—Jɔn 2:1-11 (Kena)

  • I pik in apɔsul dɛn—Mak 3:13, 14 (nia Kepanyɔm)

  • I bin gi wan tɔk ɔp wan mawten—Mat. 5:1–7:27 (nia Kepanyɔm)

  • I bin gi layf bak to wan uman we in man bin dɔn day in wangren pikin—Lyuk 7:11-17 (Nen)

  • I bin apia to lɛk 500 pan in disaypul dɛn afta we i bin dɔn gɛt layf bak—1 Kɔr. 15:6 (Galili)