Kristian dɛn na Malawi de sho se dɛn lɛk dɛnsɛf

WI KRISTIAN LAYF ƐN PRICHIN WOK–MITIN BUK Ɔktoba 2018

Wetin Wi Go Se?

Wetin wi go se we wi de tɔk bɔt wetin mek mɔtalman de sɔfa ɛn wetin Gɔd go du bɔt dat.

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

Jizɔs Bisin bɔt In Ship Dɛn

Jizɔs di Gud Shɛpad sabi in ship dɛn wan bay wan. I sabi wetin dɛn nid, wetin dɛn ebul du, ɛn wetin dɛn nɔ ebul du.

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

Falamakata Jizɔs fɔ Sho Sɔri-At

Wetin bin spɛshal bɔt di we aw Jizɔs bin sho sɔri-at ɛn di we aw i bin de fil fɔ ɔda pipul dɛn?

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

“A Du dat fɔ Sho Una Wetin Una Fɔ Du”

Jizɔs bin tich in apɔsul dɛn fɔ put dɛnsɛf dɔŋ ɛn rɛdi fɔ du smɔl smɔl wok dɛn fɔ dɛn brɔda dɛn.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Na Lɔv Go Sho se Una na Tru Kristian Dɛn—Nɔ Bisin bɔt Yusɛf Nɔmɔ ɛn Nɔ Alaw Ɔda Pipul dɛn fɔ Mek Yu Vɛks

Fɔ sho se wi lɛk pipul dɛn lɛk Krays, wi fɔ bisin bɔt ɔda pipul dɛn ɛn nɔ alaw ɔda pipul dɛn fɔ mek wi vɛks.

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

“Una Nɔ Tan Lɛk di Pipul dɛn na di Wɔl”

Jizɔs in disaypul dɛn nid fɔ gɛt maynd fɔ mek dɛn nɔ du tin dɛn lɛk aw di pipul dɛn na di wɔl de du.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Na Lɔv Go Sho se Una na Tru Kristian Dɛn—Protɛkt di Wanwɔd we Wi Gɛt

Fɔ mek wi kɔntinyu fɔ gɛt wanwɔd wi fɔ luk fɔ di gud we ɔda pipul dɛn de du ɛn nɔ kip tin na wi at.

DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD

Jizɔs Bin Prich bɔt di Tru

As Jizɔs in disaypul dɛn wisɛf de sho se wi de prich bɔt di tru bay wetin wi de se ɛn du.

LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Na Lɔv Go Sho se Una na Tru Kristian Dɛn—Gladi fɔ di Trut

Pan ɔl we wi de na wɔl we ful-ɔp wit lay lay tin dɛn ɛn tin dɛn we nɔ rayt, wi fɔ prich di tru ɛn gladi fɔ tin we rayt.