Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 DI VALYU TIN DƐN FRƆM GƆD IN WƆD | SAM 92-101

Kɔntinyu fɔ Du Mɔ fɔ Sav Jiova Pan ɔl we Yu Dɔn Ol

Kɔntinyu fɔ Du Mɔ fɔ Sav Jiova Pan ɔl we Yu Dɔn Ol

92:12

Di tamaro stik kin de fɔ lɛk 100 ia so ɛn i stil de bia

Di wan dɛn we dɔn ol kin kɔntinyu fɔ du mɔ fɔ sav Jiova bay we . . .

92:13-15

  • dɛn de pre fɔ ɔda pipul dɛn

  • dɛn de stɔdi di Baybul

  • dɛn de go mitin ɛn gi kɔmɛnt

  • dɛn de tɛl ɔda pipul dɛn, dɛn ɛkspiriɛns

  • dɛn de prich wit ɔl dɛn at