Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LIV YU LAYF LƐK KRISTIAN

Tich di Tru

Tich di Tru

Frɔm Sɛptɛmba wi Layf ɛn Prichin Wok Mitin Buk go bigin gɛt wan say we gɛt di taytul, “Tich di Tru” fɔ ɛp wi fɔ no wetin wi go se we wi de prich. Di men tin we wi go want fɔ du na fɔ yuz wan kwɛstyɔn ɛn wan skripchɔ fɔ tɔk to pipul dɛn bɔt di tru tin dɛn we de na di Baybul.

If wi si se di pɔsin sho se i want fɔ no mɔ, wi kin mek i rili wet fɔ di tɛm we wi go kam bak to am bay we wi lɛf buk ɔ magazin ɔ wi kin sho am wan fim na jw. org. Wi fɔ tray fɔ go bak insay shɔt tɛm fɔ tɔk mɔ bɔt wetin wi bin dɔn tɔk bɔt. Dis nyu we fɔ prich ɛn di asaynmɛnt fɔ studɛnt dɛn go kɔmɔt frɔm di men pɔynt dɛn na di chapta we de na di buk we gɛt di taytul What Can the Bible Teach Us? Na de wi go fɛn mɔ kwɛstyɔn ɛn skripchɔ dɛn we go ɛp wi fɔ go bak fɔ go du ritɔn visit ɔ fɔ yuz di Baybul fɔ stɔdi di pɔsin.

Na wangren rod de we go mek wi gɛt layf. (Mat 7:13, 14) Bikɔs wi de tɔk to pipul dɛn we kɔmɔt na difrɛn rilijɔn ɛn mɛn na difrɛn say dɛn, wi fɔ sho dɛn di tru tin na di Baybul we go rili toch dɛn at. (1 Tim. 2:4) As wi de sabi di tɔpik dɛn we de insay di Baybul ɛn sabi aw fɔ “lan pipul di tru wɔd bɔt Gɔd”, wi go gɛt mɔ gladi at, ɛn wi go ebul fɔ tich pipul dɛn di tru tin.—2 Tim. 2:15.