Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

Smɔl Tin bɔt di Baybul Buk we Nem Pita In Fɔs Lɛta

Smɔl Tin bɔt di Baybul Buk we Nem Pita In Fɔs Lɛta

Lan wetin mek Kristian dɛn fɔ mekɔp dɛn maynd fɔ wok ɛn wetin mek dɛn nɔ fɔ slip we i kam pan prea.