Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

“Dɛn Wɔd Ya . . . Fɔ De Na Una At”

“Dɛn Wɔd Ya . . . Fɔ De Na Una At”

Us wɔd dɛn? Udat in at? Wach, as di ansa to dɛn kwɛstyɔn dɛn ya de ɛp wan papa as i de tray fɔ ɛp in famili.