Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LƐSIN 3

Aw Wi Bin Ebul fɔ Fɛn di Tru Tin dɛn we De na di Baybul?

Aw Wi Bin Ebul fɔ Fɛn di Tru Tin dɛn we De na di Baybul?

Baybul Studɛnt dɛn, 1870

Di fɔs Wachtawa we dɛn print, 1879

Di Wachtawa we wi de yuz tide

Di Baybul bin dɔn tɔk se afta Jizɔs day, lay lay ticha dɛn go de insay di Kristian kɔngrigeshɔn ɛn dɛn go bigin fɔ tich tin dɛn we nɔ de na di Baybul. (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 20:29, 30) Leta, na dat bin apin. Dɛn miks wetin Jizɔs bin de tich wit wetin lay lay rilijɔn de tich. Na da we de lay lay Kristian dɛn bigin. (Sɛkɛn Lɛta To Timoti 4:3, 4) Wetin mek wi shɔ se di tin dɛn we wi ɔndastand bɔt di Baybul na dɛn rili di Baybul de tich?

Jiova mek pipul dɛn no di tru tin dɛn we de na di Baybul. I bin dɔn tɔk se we di wɔl go want dɔn, pipul dɛn go no plɛnti tru tin dɛn we de na di Baybul. (Daniɛl 12:4) Insay 1870, sɔm pipul dɛn we bin want no di tru, bigin no se plɛnti pan di tin dɛn we dɛn de tich na chɔch, nɔ de insay di Baybul. So dɛn bigin fɔ stɔdi di Baybul, ɛn Jiova ɛp dɛn fɔ ɔndastand am.

Sɔm pipul dɛn bigin stɔdi di Baybul gud gud wan. Dɛn pipul ya we dɛn bin de kɔl Baybul Studɛnt, fɛn we aw fɔ stɔdi di Baybul. Na da sem we de wisɛf de stɔdi di Baybul tide. Dɛn bin de tek wan tɔpik ɛn yuz di Baybul fɔ ɛksplen am. We dɛn mit skripchɔ we at fɔ ɔndastand, dɛn de fɛn ɔda skripchɔ dɛn we de ɛksplen da skripchɔ de. We dɛn ɔl dɔn ɔndastand am ɛn si se i gri wit wetin di wan ol Baybul se, dɛn kin rayt am. Dɛn bin de mek di Baybul ɛksplen insɛf. Dis mek dɛn fɛn di tru tin dɛn we de na di Baybul. Sɔm pan dɛn tin ya na Gɔd in nem, in Kiŋdɔm, wetin i want fɔ mɔtalman, wetin mek Gɔd mek di wɔl, wetin de apin to di wan dɛn we dɔn day, ɛn us op de fɔ dɛn. Dɛn tin ya we dɛn bin de lan fri dɛn frɔm di lay lay tin dɛn we pipul dɛn biliv ɛn i mek dɛn lɛf fɔ du di bad bad tin dɛn we dɛn bin de du.—Jɔn 8:31, 32.

Insay 1879, di Baybul Studɛnt dɛn kam fɔ no se ɔlman na di wɔl fɔ no di tru bɔt Gɔd. So insay da ia de, dɛn bigin fɔ mek wan magazin we dɛn kɔl Di Wachtawa De Tɔk bɔt Jiova in Kiŋdɔm. Wi stil de mek dis magazin, ɛn wi de yuz am fɔ tich pipul dɛn na 240 kɔntri dɛn ɛn insay lɛk 750 langwej dɛn so. Di tru bɔt Gɔd nɔ wande plɛnti so na di wɔl.

  • Wetin apin to di tru tin dɛn we de na di Baybul afta Jizɔs day?

  • Wetin ɛp wi fɔ fɛn di tru tin dɛn we de na Gɔd in Wɔd?