Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LƐSIN 9

Jɛrimaya Nɔ Bin Stɔp fɔ Tɔk bɔt Jiova

Jɛrimaya Nɔ Bin Stɔp fɔ Tɔk bɔt Jiova

Wetin mek dɛn pipul ya vɛks pan Jɛrimaya?

Jiova bin sev Jɛrimaya

Sɔntɛnde pipul dɛn kin provok wi ɔ vɛks pan wi we wi tɔk to dɛn bɔt Jiova. Dis kin mek wi want fɔ stɔp fɔ tɔk bɔt Gɔd. Yu dɔn ɛva fil da we de?— Di Baybul tɛl wi bɔt wan yɔŋ man we bin lɛk Jiova, bɔt i bin lɛf smɔl fɔ lɛ i stɔp fɔ tɔk bɔt Jiova. Dis yɔŋ man na Jɛrimaya. Lɛ wi tɔk smɔl bɔt am.

We Jɛrimaya na bin yɔŋ man, Jiova bin tɛl am se lɛ i wɔn di pipul dɛn fɔ mek dɛn stɔp fɔ du bad. I nɔ bin izi fɔ lɛ Jɛrimaya du dis tin, ɛn i bin de fred. I bin tɛl Jiova se: ‘A nɔ no wetin fɔ tɔk. Mi na smɔl bɔbɔ.’ Bɔt Jiova bin tɛl am se: ‘Nɔ fred. A go ɛp yu.’

 So Jɛrimaya bigin fɔ wɔn di pipul dɛn se Gɔd go pɔnish dɛn if dɛn nɔ chenj. Yu fil se di pipul dɛn bin du wetin Jɛrimaya tɛl dɛn?— Nɔ, dɛn nɔ bin du am. Bifo dat, dɛn bin de provok am ɛn vɛks pan am. Ɛn sɔm dɛn bin ivin want fɔ kil am! Aw yu tink se Jɛrimaya bin fil?— I bin fred ɛn i tɔk se: ‘A nɔ go tɔk bɔt Jiova igen.’ Bɔt yu tink se i bin stɔp fɔ tɔk bɔt Jiova?— Nɔ, i nɔ bin stɔp. I bin so lɛk Jiova dat i nɔ bin ebul stɔp fɔ tɔk bɔt am. Ɛn bikɔs Jɛrimaya nɔ bin stɔp fɔ tɔk bɔt Jiova, dat mek Jiova sev am.

Fɔ ɛgzampul, wan tɛm, sɔm bad pipul dɛn bin put Jɛrimaya insay wan dip ol we gɛt pɔtɔpɔtɔ. I nɔ bin gɛt tin fɔ it, ɛn i nɔ bin gɛt wata fɔ drink. Dɛn bin want mek Jɛrimaya de de te i day. Bɔt Jiova bin ɛp am fɔ kɔmɔt insay di ol!

Us lɛsin yu lan frɔm Jɛrimaya in ɛgzampul?— Pan ɔl we wan wan tɛm i bin de fred, i nɔ bin stɔp fɔ tɔk bɔt Jiova. We yu tɔk to pipul dɛn bɔt Jiova, sɔm dɛn go provok yu ɔ ivin vɛks pan yu. Sɔntɛm, yu go shem ɔ ivin fred. Bɔt pan ɔl dat, nɔ ɛva stɔp fɔ tɔk bɔt Jiova. I go ɛp yu ɔltɛm, jɔs lɛk aw i bin ɛp Jɛrimaya.

RID DƐN SKRIPCHƆ YA NA YU BAYBUL