Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LƐSIN 7

Yu Kin Fred ɛn Fil Lɛk Se Na Yu Wangren De?

Yu Kin Fred ɛn Fil Lɛk Se Na Yu Wangren De?

Luk di bɔbɔ we de na di pikchɔ. I tan lɛk se i de fred, ɛn i de fil lɛk se na in wangren de, nɔto so? Yu dɔn ɛva fil da we de?— Ɔlman kin fil da we de wan wan tɛm. Di Baybul tɔk bɔt pipul dɛn we na Jiova in padi dɛn we bin de fred ɛn we bin de fil lɛk se na dɛn wangren de. Wan pan dɛn na bin Ilayja. Lɛ wi tɔk smɔl bɔt am.

Jezibɛl bin want fɔ kil Ilayja

Ilayja bin de na Izrɛl trade trade. I ivin bin de bifo di tɛm we Jizɔs bɔn. Eab we na bin di kiŋ na Izrɛl da tɛm de, nɔ bin de wɔship Jiova we na di tru Gɔd. Eab ɛn in wɛf we nem Jezibɛl bin de wɔship wan lay lay gɔd we dɛn kɔl Beal. So bɔku pan di pipul dɛn na Izrɛl dɛnsɛf bigin fɔ wɔship Beal. Kwin Jezibɛl bin wikɛd pasmak, ɛn i bin want fɔ kil ɔl di pipul dɛn we bin de wɔship Jiova. I bin ivin want fɔ kil Ilayja! Yu no wetin Ilayja bin du?—

 Ilayja bin rɔnawe! I bin go fa fa say, usay pipul dɛn nɔ de liv ɛn ayd insay wan ol we de insay dɛn big ston. Wetin mek yu fil se i bin rɔnawe?— Na bikɔs i bin de fred. Bɔt Ilayja nɔ bin fɔ dɔn fred. Wetin mek? Bikɔs i no se Jiova bin fɔ dɔn ɛp am. Jiova bin dɔn sho Ilayja se i gɛt pawa. Wan tɛm, Jiova bin dɔn ansa Ilayja in prea bay we i mek faya kɔmɔt na ɛvin. So dis de sho se Jiova bin ebul fɔ ɛp Ilayja.

Aw Jiova bin ɛp Ilayja?

We Ilayja bin de insay da ol, Jiova bin tɔk to am. Jiova bin aks am se: ‘Wetin yu kam du naya?’ Ilayja ansa se: ‘Na mi na di wangren wan we de stil wɔship yu. Na mi nɔmɔ dɔn lɛf, ɛn a de fred se dɛn go kil mi.’ Ilayja bin tink se dɛn dɔn kil ɔl di ɔda pipul dɛn we bin de wɔship Jiova. Bɔt Jiova bin tɛl Ilayja se: ‘Nɔ, nɔto yu wangren dɔn lɛf o! Sɛvin tawzin pipul dɛn de we stil de wɔship mi. So nɔ fred. A gɛt bɔku wok fɔ mek yu du!’ Yu tink se Ilayja bin gladi we i yɛri wetin Jiova se?—

Us lɛsin yu lan frɔm wetin apin to Ilayja?— Yu dɔn lan se yu nɔ fɔ ɛva fred ɔ fil lɛk se na yu wangren de. Yu gɛt padi dɛn we lɛk Jiova ɛn we lɛk yu. Dɔn, Jiova gɛt bɔku bɔku pawa, ɛn i go ɛp yu ɔltɛm! Yu gladi fɔ no se ɔda pipul dɛn de wit yu?—

RID DƐN SKRIPCHƆ YA NA YU BAYBUL