Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

“Lɔv De Ɛp Pɔsin fɔ Tinap Tranga Wan”

“Lɔv De Ɛp Pɔsin fɔ Tinap Tranga Wan”

FƆS LƐTA FƆ KƆRINT 8:​1, NW

 MƆNINTƐM

 • 9:​30 Myuzik

 • 9:​40 Siŋ 90 ɛn Prea

 • 9:​50 “Di Tin we Pɔsin No Kin Mek I Prawd, bɔt Lɔv De Ɛp Pɔsin fɔ Tinap Tranga Wan”

 • 10:​05 Tɔk dɛn we Gɛt di Tim: Dɛn Bin Ɛp Ɔda Pipul dɛn fɔ Tinap Tranga Wan

  • Banabas

  • Pɔl

  • Dɔkas

 • 11:​05 Siŋ 79 ɛn Anawnsmɛnt

 • 11:​15 Nɔ Jɔs Gi Pipul dɛn di Gud Nyuz we Yu De Prich

 • 11:​30 Baptizim Tɔk

 • 12:​00 Siŋ 52

 AFTANUN

 • 1:​10 Myuzik

 • 1:​20 Siŋ 107 ɛn Prea

 • 1:​30 Pɔblik Tɔk: Aw Tru Tru Lɔv De Ɛp Pipul dɛn fɔ No di Tru?

 • 2:​00 Wachtawa Sɔmri

 • 2:​30 Siŋ 101 ɛn Anawnsmɛnt

 • 2:​40 Tɔk dɛn we Gɛt di Tim: Ɛp di Bɔdi fɔ Gro

  • Lɛk di Tru we De na di Baybul

  • Sɔpɔt di Sɛns we Gɔd in Lɔ dɛn De Gi Wi

  • Ɛp Yu Kɔmpin Kristian dɛn fɔ Tinap Tranga Wan

 • 3:​40 “Ɛnitin we Una De Du, Una fɔ Sho se Una Lɛk Ɔlman”

 • 4:​15 Siŋ 105 ɛn Prea