Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 SƐKSHƆN 8

Di Mɛsaya Bin Kam

Di Mɛsaya Bin Kam

AFTA Daniɛl bin dɔn tɔk bɔt da 69 wik, i bin pas 500 ia bifo enjɛl Gebrɛl apia to wan yɔŋ vajin uman we nem Meri. Meri na bin Kiŋ Devid in granpikin. Gɔd in enjɛl bin tɛl am se: “Meri, kushɛ, o! Gɔd dɔn blɛs yu ɛn i de wit yu!” (Lyuk 1:​28) Bɔt Meri bin fred. Wetin mek enjɛl Gebrɛl go dɔn grit am dis kayn we?

Enjɛl Gebrɛl bin tɛl Meri se i go bɔn di Mɛsaya

Enjɛl Gebrɛl bin tɛl am se: “Meri, nɔ fred, Gɔd dɔn blɛs yu. Yu go gɛt bɛlɛ ɛn yu go bɔn bɔy pikin, ɛn yu fɔ kɔl di pikin, Jizɔs. Gɔd we na wi Masta go mek i rul oba di Izrɛl pipul dɛn lɛkɛ Devid we na wan pan in grampapa papa dɛn . . . i nɔ go tap fɔ rul!” (Lyuk 1:​30-33) Dat na bin wɔndaful nyus! Meri go bɔn di Mɛsaya; dat na di “pikin” we dɛn bin dɔn de wet fɔ!

Insay di ɔda ia, Meri bin bɔn Jizɔs na Bɛtliɛm. Da nɛt de we dɛn bɔn Jizɔs, wan enjɛl bin tɛl sɔm shɛpad dɛn se: “A briŋ gud nyuz fɔ una we go mek pipul gladi bad . . . tide na da tɔŋ we Devid bin bɔn, dɛn dɔn bɔn Wan Pikin we go sev una. Na di Mɛsaya.” (Lyuk 2:​10, 11) Leta, Jizɔs in famili bin go de na Nazarɛt. Na da tɔŋ de Jizɔs bin gro ɔp.

Na insay di ia 29 di Mɛsaya fɔ kam ɛn na insay da sem ia de Jizɔs bigin fɔ du di prɔfɛt wok we Gɔd bin gi am fɔ du. Da tɛm de, i “bin dɔn ol lɛkɛ 30 ia so.” (Lyuk 3:​23) Bɔku pipul dɛn kam fɔ si se na Gɔd sɛn am fɔ tru. Dɛn bin de tɔk se: “Wi dɔn si prɔfɛt we gɛt pawa!” (Lyuk 7:​16, 17) Bɔt wetin Jizɔs bin de tich?

Jizɔs bin de tich pipul dɛn fɔ lɛk Gɔd ɛn wɔship am: Jizɔs bin tɔk se: “Una fɔ lɛk di Masta we na una Gɔd wit ɔl una at, ɔl una layf, ɔl una maynd, ɛn ɔl una pawa.” (Mak 12:​29, 30) I bin tɔk bak se: “Pɔsin fɔ nil dɔŋ bifo Gɔd we na in Masta nɔmɔ ɛn pre to am, ɛn nain wangren i fɔ wok fɔ.”—Lyuk 4:​8.

Jizɔs bin de tɛl pipul dɛn fɔ lɛk ɔda pipul dɛn: Jizɔs bin tɔk se: “Una fɔ lɛk una kɔmpin mɔtalman lɛkɛ aw una lɛk una sɛf.” (Mak 12:​31) I bin tɔk bak se: “Dɛn tin we una want mek ɔda pipul du to una, nain una fɔ du to dɛn. Na dat di Lɔ we Gɔd gi Mozis ɛn dɛn prɔfɛt se.”—Matyu 7:​12.

 Jizɔs bin de prich bɔt Gɔd in Kiŋdɔm wit zil: Jizɔs tɔk se i “fɔ go na dɛn ɔda tɔŋ fɔ tɛl dɛn ɔda pipul di Gud Nyuz bɔt Gɔd in rul bikɔs na dat Gɔd sɛn am fɔ kam du na [di] wɔl.” (Lyuk 4:​43) Wetin mek Gɔd in Kiŋdɔm rili impɔtant?

Di skripchɔ dɛn tich se Gɔd in Kiŋdɔm na gɔvmɛnt we de na ɛvin ɛn da gɔvmɛnt de go rul di wan ol wɔl. Jizɔs we na di Mɛsaya na di Kiŋ we Gɔd dɔn pik. Di prɔfɛt Daniɛl bin dɔn si bifo tɛm se na ɛvin Gɔd go gi di Mɛsaya “pawa ɛn gud nem ɛn kindɔm.” (Daniɛl 7:​14) Dis Kiŋdɔm go mek di wan ol wɔl tɔn to Paradays ɛn i go blɛs Gɔd in savant dɛn wit layf we go de sote go. Yu nɔ tink se dis na di bɛst nyus?