Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 PAT 5

We di Ebi Ren Bin Kam—Udat dɛn Bin Lisin? Udat dɛn Nɔ Bin Lisin?

We di Ebi Ren Bin Kam—Udat dɛn Bin Lisin? Udat dɛn Nɔ Bin Lisin?

Di tɛm we Noa bin de, bɔku pipul bin de du bad. Jɛnɛsis 6:5

Adam ɛn Iv bin bɔn pikin dɛn, ɛn pipul dɛn bigin bɔku na di wɔl. Afta sɔm tɛm, sɔm enjɛl dɛn bin jɔyn Setan fɔ chalenj Gɔd.

Dɛn bin kam na di wɔl ɛn tɔn mɔtalman fɔ mek dɛn mared uman dɛn. Dɛn uman ya bin bɔn pikin dɛn we gɛt ayt ɛn trɛnk pas mɔtalman, ɛn dɛn bin wayl.

Di wɔl bin ful-ɔp wit pipul dɛn we bin de du bad tin dɛn. Di Baybul se: “PAPA GƆD si se mɔtalman in wikɛdnɛs dɔn pasmak, ɛn na bad nɔmɔ i de mɛmba ɔltɛm.”

Noa bin lisin to Gɔd ɛn bil wan big bot. Jɛnɛsis 6:13, 14, 18, 19, 22

 Noa na bin gud man. Jiova bin tɛl Noa se I go pul di wikɛd pipul dɛn wit ebi ren.

Gɔd bin tɛl Noa fɔ bil wan big bot, we dɛn kɔl ak, ɛn mek i kɛr in fambul dɛn ɛn ɔl kayn animal insay.

Noa bin wɔn di pipul dɛn bɔt di Ebi Ren we gɛt fɔ kam, bɔt dɛn nɔ bin lisin. Sɔm bin de laf Noa, ɛn ɔda wan dɛn bin et am.

We Noa bil di ak dɔn, i kɛr di animal dɛn insay.