Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LƐSIN 4

Udat Na Jizɔs Krays?

Udat Na Jizɔs Krays?

1. Usay Jizɔs kɔmɔt?

Us kwaliti dɛn Jizɔs gɛt we mek pipul dɛn nɔ bin de fred fɔ go nia am?​—MATYU 11:29; MAK 10:13-16.

Jizɔs difrɛn frɔm mɔtalman. In na bin spirit na ɛvin bifo i kam na di wɔl. (Jɔn 8:23) Na in fɔs Gɔd mek, ɛn i ɛp Jiova fɔ mek ɔl di ɔda tin dɛn. Na Jiova in wan gren mek Jizɔs. Na dat mek dɛn kɔl am Gɔd in “wan gren Pikin.” (Jɔn 1:14) Gɔd bin de yuz Jizɔs fɔ tɔk fɔ am. So na in mek dɛn kɔl Jizɔs “di Wɔd.”​—Rid Prɔvabs 8:22, 23, 30; Lɛta Fɔ Kɔlɔse 1:15, 16.

2. Wetin mek Jizɔs kam na di wɔl?

Jiova tek di layf we in pikin bin gɛt na ɛvin ɛn put am na wan vajin we nem Meri, in bɛlɛ. So Jizɔs nɔ gɛt mɔtalman papa. (Lyuk 1:30-35) Jizɔs kam na di wɔl: (1) fɔ tich di tru tin bɔt Gɔd, (2) fɔ sho wi se wi fɔ du wetin Gɔd want ilɛk i nɔ izi fɔ du am, ɛn (3) fɔ “gi in layf fɔ sev plɛnti plɛnti pipul.”​—Rid Matyu 20:28.

3. Wetin mek pɔsin fɔ day fɔ wi?

Pipul dɛn kin pe mɔni fɔ fri pɔsin we ɔda pipul dɛn want kil. (Ɛksodɔs 21:29, 30) Gɔd nɔ bin want lɛ mɔtalman ol ɛn day. Aw wi no dat? Gɔd bin tɛl Adam se, if i sin, i go day. So if Adam nɔ bin sin, i nɔ bin fɔ ɛva day. (Jɛnɛsis 2:16, 17; 5:5) Di Baybul se, na Adam mek day “kam” na di wɔl. So, na Adam mek ɔlman de sin ɛn day. Wi nid pɔsin we go day fɔ wi, so dat i go pul wi pan di day we Adam bin put wi pan.​—Rid Lɛta Fɔ Rom 5:12; 6:23.

 Udat go pe fɔ pul wi pan day? We wi day, na wi sin nɔmɔ wi de pe fɔ. No mɔtalman nɔ ebul pe fɔ ɔda pɔsin in sin.​—Rid Sam 49:7-9.

4. Wetin mek Jizɔs day?

Jizɔs difrɛn frɔm wi bikɔs i nɔ wande sin. So nɔto in sin mek i day. Jizɔs day fɔ wi sin. Gɔd sho se i lɛk wi we i sɛn in wan gren pikin fɔ kam day fɔ wi. Jizɔs insɛf sho se i lɛk wi we i du wetin in Papa tɛl am fɔ du.​—Rid Jɔn 3:16; Lɛta Fɔ Rom 5:18, 19.

Wach di fim we gɛt di taytul: Wetin Mek Jizɔs bin Day?

5. Wetin Jizɔs de du naw?

We Jizɔs bin de na di wɔl, i mɛn di wan dɛn we sik, i gi layf bak to di wan dɛn we bin dɔn day, ɛn i ɛp pipul dɛn we bin de sɔfa. Ɔl dis de sho wetin i go du tumara bambay fɔ di wan dɛn we de du wetin i want. (Matyu 15:30, 31; Jɔn 5:28) Afta Jizɔs day, Gɔd gi am layf bak ɛn mek i bi spirit pɔsin. (Pita In Fɔs Lɛta 3:18) Dɔn, Jizɔs go sidɔm na Gɔd in rayt an ɛn wet te Gɔd mek am Kiŋ fɔ rul di wɔl. (Di Ibru Pipul Dɛn 10:12, 13) Naw Jizɔs de rul na ɛvin, ɛn di wan dɛn we de fala am de tɛl ɔlman na di wɔl bɔt da gud nyuz de.​—Rid Daniɛl 7:13, 14; Matyu 24:14.

I nɔ go te igen, Jizɔs go pul ɔl di tin dɛn we de mek wi sɔfa ɛn di wan dɛn we de mek wi sɔfa. Ɔl di wan dɛn we de du wetin Jizɔs want go ɛnjɔy layf na Paradays.​—Rid Sam 37:9-11.