Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 105

Dɛn Wet na Jerusɛlɛm

Dɛn Wet na Jerusɛlɛm

LUK dɛn pipul ya na di pikchɔ. Na dɛn bin de fala Jizɔs. Dɛn de na Jerusɛlɛm de wet jɔs lɛk aw Jizɔs bin tɛl dɛn. Ɛn we dɛn ɔl bin dɔn gɛda de wet, dɛn yɛri wan lawd lawd nɔys. Di nɔys bin de ɔlsay na di os. I tan lɛk we ebi ebi briz de blo. Ɛn dɛn si tin dɛn we tan lɛk smɔl smɔl faya, na dɛn ed dɛn. Yu de si di faya na dɛn ed dɛn? Wetin ɔl dis min?

Ɔl dis tin we apin na mirekul. We Jizɔs bin dɔn go bak na ɛvin to in Papa, i sɛn Gɔd in oli spirit pan di wan dɛn we bin de fala am. Yu no wetin di spirit mek dɛn du? I mek dɛn ɔl bigin tɔk difrɛn difrɛn langwej dɛn.

Plɛnti pipul dɛn na Jerusɛlɛm bin yɛri dis lawd nɔys we tan lɛk ebi briz, ɛn dɛn kam de fɔ kam si wetin de apin. Sɔm pan dɛn pipul ya kɔmɔt na ɔda kɔntri dɛn. Dɛn kam na Jerusɛlɛm fɔ wan ɔlide we dɛn kɔl Pɛntikɔst. Di pipul dɛn sɔprayz we dɛn yɛri di disaypul dɛn de tɔk pan dɛn difrɛn difrɛn langwej dɛn, bɔt di wɔndaful tin dɛn we Gɔd dɔn du.

Di wan dɛn we kɔmɔt na ɔda kɔntri dɛn aks se: ‘Nɔto Galili ɔl dɛn pipul ya kɔmɔt? Bɔt aw dɛn ebul fɔ tɔk di difrɛn difrɛn langwej dɛn we de na di kɔntri dɛn we wi kɔmɔt?

Pita tinap ɛn bigin tɔk to di pipul dɛn. I tɛl dɛn aw pipul dɛn kil Jizɔs ɛn aw Jiova gi am layf bak. Pita se: ‘Jizɔs de naw na ɛvin ɛn i sidɔm na Gɔd in raytan. Ɛn i dɔn sɛn di oli spirit we i bin prɔmis se i go sɛn. Na dat mek una dɔn si ɛn yɛri dɛn mirekul ya.’

We Pita tɔk dɛn tin ya, bɔku pipul dɛn fil bad fɔ di tin dɛn we apin to Jizɔs. Di pipul dɛn aks se: ‘Wetin wi fɔ du?’ Pita tɛl dɛn se: ‘Una fɔ lɛf fɔ du bad ɛn una fɔ baptayz.’ Da de de, na lɛk 3,000 pipul dɛn so baptayz, ɛn dɛnsɛf bigin fɔ du wetin Jizɔs se.