Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 90

Jizɔs ɛn di Samɛritan Uman

Jizɔs ɛn di Samɛritan Uman

JIZƆS kam sidɔm nia wan watawɛl na Sameria fɔ blo smɔl. In disaypul dɛn dɔn go na wan tɔŋ fɔ go bay tin fɔ it. Di uman we Jizɔs de tɔk to, kam gɛt wata na di wɛl. Jizɔs tɛl di uman se: ‘Duya, gi mi wata mek a drink.’

Dis mek di uman sɔprayz. Yu no wetin mek? Na bikɔs Jizɔs na Ju, ɛn di uman na Samɛritan. Ɛn bɔku Ju pipul dɛn nɔ lɛk Samɛritan dɛn. Dɛn nɔ de ivin tɔk to dɛn. Bɔt Jizɔs lɛk ɔlman. So i tɛl di uman se: ‘If yu no udat de aks yu fɔ gi am wata fɔ drink, yu bin fɔ aks am mek i gi yu wata we de gi layf.’

Di uman se: ‘Di wɛl dip, ɛn yu nɔ gɛt bɔkɛt sɛf. Usay yu go gɛt dis wata we de gi layf?’

Jizɔs tɛl am se: ‘If yu drink di wata we de na dis wɛl, yu go tɔsti bak. Bɔt di wata we a de gi, go mek pɔsin de sote go.’

Di uman tɛl am se: ‘Duya sa, gi mi da wata de, so dat a nɔ go tɔsti igen, ɛn a nɔ go kam na dis wɛl igen fɔ kam gɛt wata.’

Di uman tink se na tru tru wata Jizɔs bin de tɔk bɔt. Bɔt na di tru bɔt Gɔd ɛn in kiŋdɔm Jizɔs bin de tɔk bɔt. Dis tru bɔt Gɔd tan lɛk wata we de gi layf. I go mek pɔsin gɛt layf we go de sote go.

Jizɔs tɛl di uman se: ‘Go kɔl di man we mared yu ɛn kam bak.’

Di uman tɛl am se: ‘A nɔ mared.’

Jizɔs tɛl di uman se: ‘Na tru yu tɔk we yu se yu nɔ mared. Fayv difrɛn man dɛn dɔn mared yu, ɛn di man we yu de wit naw nɔ mared yu.’

Di uman sɔprayz bikɔs ɔl wetin Jizɔs tɔk na tru. Aw Jizɔs no ɔl dɛn tin ya bɔt dis uman? Jizɔs no ɔl dɛn tin ya bikɔs na in Gɔd bin dɔn prɔmis fɔ sɛn. Ɛn na Gɔd de mek i de no ɔl dɛn tin ya. We di disaypul dɛn kam bak, dɛn mit Jizɔs de tɔk to di Samɛritan uman. So dɛn wɔnda wetin mek Jizɔs de tɔk to Samɛritan uman.

Wetin ɔl dis de sho wi? I de sho wi se Jizɔs de du gud to ɔlman. Ɛn na so wisɛf fɔ de. Wi nɔ fɔ tink se sɔm pipul dɛn bad bikɔs wi ɛn dɛn difrɛn. Jizɔs bin want lɛ ɔlman no di tru we go mek dɛn gɛt layf we go de sote go. So wisɛf fɔ ɛp pipul dɛn fɔ lan di tru bɔt Gɔd.