Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 68

Tu Bɔbɔ dɛn We Gɛt Layf Bak

Tu Bɔbɔ dɛn We Gɛt Layf Bak

IF PIKIN day, aw yu tink se in mama go fil if i gɛt layf bak? In mama go gladi bad bad wan! Yu fil se pɔsin we dɔn day go gɛt layf bak? Dat dɔn ɛva bi?

Luk dis man, ɛn di uman ɛn di smɔl bɔbɔ. Di man na prɔfɛt, na in nem Ilayja. Di uman in man bin dɔn day, ɛn i bin de na wan tɔŋ we dɛn de kɔl Zɛrafat. Na in bɔn di smɔl bɔbɔ. Wan de, di bɔbɔ sik. Di sik mɔna am te i day. Ilayja tɛl di uman se: ‘Kam wit di bɔbɔ.’

Ilayja kɛr di bɔbɔ we dɔn day na di ɔpgarɛt ɛn le am na bed. Dɔn i pre se: ‘Duya Jiova, mek di bɔbɔ gɛt layf bak.’ Na de di bɔbɔ bigin fɔ blo! Dɔn Ilayja kɛr am go dɔŋ ɛn tɛl di uman se: ‘Luk yu pikin, i dɔn gɛt layf bak!’ Na dat mek di uman na di pikchɔ gladi so.

Jiova bin gɛt wan ɔda impɔtant prɔfɛt we nem Ilaysha. Na in bin de ɛp Ilayja. Bɔt tɛm bin kam we Jiova bigin yuz Ilaysha fɔ du mirekul. Wan de, Ilaysha go na wan tɔŋ we dɛn de kɔl Shunɛm. Wan uman de de we kin du Ilaysha gud. Afta sɔm tɛm, dis uman ɛn in man bɔn wan bɔy pikin.

Wan mɔnin, di bɔbɔ go ɛp in papa fɔ wok na fam. We dɛn de wok, na de di bɔbɔ ala se: ‘Mi ed de at!’ Afta dɛn kɛr di bɔbɔ go na os, na de i day. In mama in at pwɛl bad! So i go kɔl Ilaysha wantɛm.

We Ilaysha kam, i go na di rum we dɛn put di bɔbɔ in dedebɔdi. I pre to Jiova, ɛn ledɔm pan di bɔbɔ. I nɔ tu te, di bɔbɔ in bɔdi bigin wam, ɛn i sniz sɛvin tɛm. We in mama kam insay ɛn no se di bɔbɔ dɔn gɛt layf bak, i gladi bad!

Bɔku bɔku pipul dɛn dɔn day. Dis dɔn mek dɛn fambul dɛn ɛn dɛn padi dɛn at pwɛl bad. Wi nɔ gɛt pawa fɔ gi layf to di wan dɛn we dɔn day. Bɔt Jiova gɛt pawa fɔ du dat. Leta wi go lan aw i go mek bɔku bɔku pipul dɛn we dɔn day, gɛt layf bak.