Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 51

Rut ɛn Naomi

Rut ɛn Naomi

WAN BUK de na di Baybul we dɛn kɔl Rut. Na stori bɔt wan famili we bin de di tɛm we jɔj dɛn bin de rul na Izrɛl. Rut na wan yɔŋ uman we de na Moab; in nɔto Izrɛlayt. Bɔt we Rut lan se na Jiova na di tru Gɔd, i kam lɛk Jiova tumɔs. Naomi na wan mami we ɛp Rut fɔ lan bɔt Jiova.

Naomi na Izrɛlayt uman. In ɛn in man ɛn dɛn tu bɔy pikin dɛn bin go de na Moab we bɛtɛ tin fɔ it nɔ bin de na Izrɛl. Wan de, Naomi in man day. Leta, Naomi in tu bɔy pikin dɛn mared tu Moabayt uman dɛn. Di uman dɛn na Rut ɛn Ɔpa. Bɔt afta lɛk tɛn ia so, Naomi in tu bɔy pikin dɛn day. Dis mek Naomi ɛn di tu uman dɛn at pwɛl. Wetin Naomi go du naw?

Naomi mek-ɔp in maynd fɔ go bak to in pipul dɛn. Bɔt Rut ɛn Ɔpa want fɔ de wit am, so dɛn go wit am. Bɔt we dɛn dɔn go fa smɔl, Naomi tɛl dɛn se: ‘Una go bak to una pipul dɛn.’

Naomi kis dɛn ɛn tɛl dɛn baybay. Dis mek dɛn bigin kray bikɔs dɛn lɛk Naomi bad. Dɛn tɛl am se: ‘Nɔ, wi de fala yu go to yu pipul dɛn.’ Bɔt Naomi tɛl dɛn se: ‘Duya mi pikin dɛn, una go bak. I go bɛtɛ if una go bak to una pipul dɛn.’ So Ɔpa tɔn bak. Bɔt Rut nɔ go.

Naomi tɛl am se: ‘Ɔpa dɔn go, yusɛf go to yu pipul dɛn.’ Bɔt Rut tɛl am se: ‘Nɔ tray fɔ mek a kɔmɔt biɛn yu! Lɛ a go wit yu. Usay yu go go, na de a go go; ɛn usay yu go de, na de a go de. Yu pipul dɛn go bi mi pipul dɛn, ɛn yu Gɔd go bi mi Gɔd. Usay yu day, na de a go day ɛn na de dɛn go bɛr mi.’ We Rut tɔk dis, Naomi nɔ tɛl am fɔ go to in pipul dɛn igen.

Afta ɔl dis, di tu uman dɛn go de na Izrɛl. I nɔ tu te, Rut bigin wok na fam, bikɔs na bin tɛm fɔ avɛst wan it we nem bali. Rut bin de gɛda bali na wan man in fam. Di man in nem na Boaz. Yu no udat na Boaz in mama? In mama na Reab we bin de na Jɛriko.

Wan de, Boaz tɛl Rut se: ‘A dɔn yɛri ɔltin bɔt yu ɛn aw yu de du gud to Naomi. A no se yu dɔn lɛf yu papa ɛn yu mama ɛn yu kɔntri. Ɛn naw yu dɔn kam de wit pipul dɛn we yu nɔ wan de sabi. Lɛ Jiova blɛs yu fɔ dis gud we yu de du!’

Rut tɛl am se: ‘Yu dɔn du mi bɔku gud, sa. Di we we yu dɔn tɔk to mi dɔn mek a fil fayn.’ Boaz lɛk Rut bad, ɛn i nɔ tu te, dɛn mared. Dis mek Naomi gladi. Bɔt di tin we mek Naomi gladi mɔ, na we Rut ɛn Boaz bɔn dɛn fɔs bɔy pikin we nem Obɛd. Leta, Obɛd bi Devid in granpa. Wi go lan bɔku tin bɔt Devid leta.