Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 STORI 13

Ebraam na Gɔd in Padi

Ebraam na Gɔd in Padi

AFTA di Ebi Ren, sɔm pipul dɛn go de na wan ples we dɛn de kɔl Ɔ. Afta sɔm tɛm, dis ples ya bin bi wan impɔtant tɔŋ we gɛt fayn fayn os dɛn. Bɔt di pipul dɛn bin de wɔship lay lay gɔd dɛn. Na di sem tin dɛn bin de du na Babɛl. Di pipul dɛn na Ɔ ɛn Babɛl nɔ bin tan lɛk Noa ɛn in bɔy pikin we nem Shɛm. Noa ɛn Shɛm bin sav Jiova te dɛn day.

Noa day 350 ia afta di Ebi Ren. We i day, i tek tu ia bifo dɛn bɔn di man we yu de si na dis pikchɔ ya so. Dis man na bin spɛshal pɔsin to Gɔd. Na in nem Ebraam. I bin de na Ɔ wit in fambul dɛn.

Wan de, Jiova tɛl Ebraam se: ‘Kɔmɔt na Ɔ ɛn go de na wan ples we a go sho yu.’ Yu fil se Ebraam bin du wetin Gɔd tɛl am, ɛn lɛf ɔl di fayn fayn tin dɛn we i bin de ɛnjɔy na Ɔ? Yɛs, i bin du am. Ɛn na bikɔs Ebraam kin du wetin Gɔd want ɔltɛm, na in mek i bi Gɔd in padi.

Sɔm pan Ebraam in fambul dɛn bin go wit am we i bin de kɔmɔt na Ɔ. In papa we nem Tɛra bin go wit am. In brɔda in pikin we nem Lɔt bin go wit am. Ɛn in wɛf sɛf we nem Sera bin go wit am. Afta sɔm tɛm, dɛn ɔl kam de na wan ples we dɛn de kɔl Eran. Na dis tɔŋ Tɛra day. Dɛn bin dɔn kɔmɔt nia Ɔ, dɛn bin de fawe naw.

Leta, Ebraam ɛn ɔl di wan dɛn we de wit am kɔmɔt na Eran ɛn go na wan ples we dɛn de kɔl Kenan. We dɛn rich de, Jiova tɛl Ebraam se: ‘Na dis ples a go gi yu pikin dɛn.’ Ebraam kam de na Kenan, ɛn na insay tɛnt i bin de.

Gɔd bigin ɛp Ebraam smɔl smɔl te Ebraam gɛt plɛnti ship ɛn ɔda animal dɛn, ɛn bɔku savant dɛn. Bɔt in ɛn Sera nɔ bin bɔn pikin.

We Ebraam ol 99 ia, Jiova prɔmis am se: ‘A go mek yu gɛt plɛnti plɛnti pikin dɛn.’ Bɔt aw dis go bi, we Ebraam ɛn Sera dɔn ol naw fɔ bɔn pikin?