Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

PAT 2

Frɔm we di Ebi Ren Kam te di Izrɛlayt dɛn Kɔmɔt na Ijipt

Frɔm we di Ebi Ren Kam te di Izrɛlayt dɛn Kɔmɔt na Ijipt

We di Ebi Ren bin kam na et pipul dɛn nɔmɔ bin sev. As tɛm de go, pipul dɛn bigin bɔku na di wɔl. Dɛn bɔn Ebraam 352 ia afta di Ebi Ren kam. Wi go lan aw Gɔd gi Ebraam di bɔy pikin we i bin prɔmis am. Di pikin nem Ayzak. Wi go lan bak bɔt aw Gɔd bin pik Jekɔb, pan Ayzak in tu bɔy pikin dɛn.

Jekɔb bin gɛt big famili. I bɔn 12 bɔy pikin dɛn ɛn sɔm gyal pikin dɛn. Tɛn pan Jekɔb in bɔy pikin dɛn bin et wan pan dɛn smɔl brɔda we nem Josɛf. Ɛn dɛn sɛl am fɔ bi slev na Ijipt. Leta, Josɛf bi wan impɔtant pɔsin na Ijipt. We plɛnti tin fɔ it nɔ bin de, Josɛf tɛst in brɔda dɛn fɔ no if dɛn dɔn chenj. Afta ɔl dis, Jekɔb in wan ol famili go de na Ijipt. Na Jekɔb in famili dɛn kɔl di Izrɛlayt dɛn. Di Izrɛlayt dɛn go na Ijipt 290 ia afta dɛn bɔn Ebraam.

Di Izrɛlayt dɛn de na Ijipt fɔ 215 ia. We Josɛf day, di Izrɛlayt dɛn bi slev na Ijipt. We i te smɔl, na de dɛn bɔn Mozis, ɛn Gɔd yuz am fɔ pul di Izrɛlayt dɛn kɔmɔt na Ijipt. So, ɔltin na Pat TU apin insay 857 ia.

 

INSAY DIS SƐKSHƆN

STORI 11

Di Fɔs Renbo

We yu se renbo, wetin dat fɔ mɛmba yu?

STORI 12

Di Pipul dɛn we Bin De Bil Wan Ay Ay Os

Gɔd nɔ bin gladi, ɛn di pɔnishmɛnt we I bin gi dɛn stil de afɛkt pipul dɛn tide.

STORI 13

Ebraam na Gɔd in Padi

Wetin mek Ebraam bin lɛf in fayn fayn os ɛn go de na tɛnt?

STORI 14

Gɔd Tɛst Ebraam in Fet

Wetin mek Gɔd tɛl Ebraam fɔ sakrifays in pikin Ayzak?

STORI 15

Lɔt in Wɛf Luk Biɛn

Wetin I bin du go tich wi fayn lɛsin.

STORI 16

Ayzak Mared Gud Uman

Wetin mek Ribɛka na bin gud uman? Na di fayn we I bin fayn, ɔ na ɔda tin?

STORI 17

Di Twin dɛn we Difrɛn

Dɛn papa Ayzak, lɛk Isɔ bɔt dɛn mama, Ribɛka lɛk Jekɔb.

STORI 18

Jekɔb Go na Eran

Na Lia fɔs Jekɔb mared pan ɔl we na Rechɛl I bin lɛk.

STORI 19

Jekɔb Gɛt Big Famili

Ɔl di 12 trayb dɛn na Izrɛl gɛt Jekɔb in 12 bɔypikin dɛn nem?

STORI 20

Bad Tin Apin to Dayna

Ɔltin bin bigin wit bad padi.

STORI 21

Josɛf in Brɔda dɛn Et Am

Wetin go dɔn mek sɔm pan in brɔda dɛn bin want fɔ kil am?

STORI 22

Josɛf De na Jel

Dɛn put am na jel nɔto bikɔs I pwɛl lɔ bɔt na bikɔs in du wetin rayt.

STORI 23

Fɛro in Drim Dɛn

Di sɛvin kaw dɛn ɛn di sɛvin sid dɛn ɔl gɛt di sem minin.

STORI 24

Josɛf Tɛst in Brɔda Dɛn

Aw I go ebul fɔ no if in brɔda dɛn dɔn chenj frɔm di tɛm we dɛn bin dɔn sɛl am as slev?

STORI 25

Jekɔb in Famili Kam na Ijipt

Wetin mek dɛn kɔl Jebɔb in famili Izrɛlayt dɛn nɔ kɔl dɛn Jɔkɔbayt dɛn?

STORI 26

Job Bin Fetful to Gɔd

Job lɔs in prɔpati, in wɛlbɔdi, ɛn ɔl in pikin dɛn. Fɔ se Gɔd bin de pɔnish am?

STORI 27

Wan Bad Kiŋ Rul na Ijipt

Wetin mek I bin tɛl pipul dɛn fɔ kil ɔl di Izrɛlayt bɔypikin dɛn we dɛn de bɔn?

STORI 28

Aw Mozis Bin Sev

In mama fɛn we fɔ mek I sev pan ɔl we dɛn bin dɔn pas lɔ se dɛn fɔ kil ɔl dɛn Izrɛlayt bɔypikin dɛn we dɛn de bɔn.

STORI 29

Wetin Mek Mozis Rɔnawe

Mozis bin tink se I dɔn rɛdi fɔ sev di Izrɛlayt dɛn di tɛm we I bin ol 40 ia, bɔt I nɔ bin dɔn rɛdi yet.

STORI 30

Di Tik we Kech Faya

Gɔd yuz difrɛn difrɛn mirekul dɛn fɔ sho se tɛm dɔn kam fɔ pul di Izrɛlayt dɛn kɔmɔt na Ijipt.

STORI 31

Mozis ɛn Erɔn Go to Fɛro

Wetin mek Fɛro nɔ bin lisin to Mozis ɛn lɛf di Izrɛlayt dɛn?

STORI 32

Di Tɛn Bad Tin dɛn we Bin Apin na Ijipt

Gɔd mek 10 bad tin dɛn apin na Ijipt bikɔs di Fɛro we bin de rul Ijipt nɔ bin gri fɔ lɛf di Izrɛlayt dɛn fɔ mek dɛn go.

STORI 33

Di Izrɛlayt dɛn Krɔs di Rɛd Si

Gɔd yuz in pawa fɔ ɛp Mozis fɔ dray di Rɛd Si ɛn di Izrɛlayt dɛn krɔs na dray land.