Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

PAT 1

Frɔm we Gɔd Mek di Wɔl te di Ebi Ren Kam

Frɔm we Gɔd Mek di Wɔl te di Ebi Ren Kam

Udat mek di ɛvin ɛn di wɔl? Udat mek di san, di mun, di sta dɛn ɛn ɔltin we de na di wɔl? Di Baybul tɛl wi se na Gɔd mek dɛn ɔl. So dis buk ya bigin wit stori dɛn na di Baybul we de tɔk bɔt di tin dɛn we Gɔd mek.

Wi go lan se, di fɔs tin dɛn we Gɔd mek na pipul dɛn we tan lɛk am. Dɛn na enjɛl dɛn. Bɔt Gɔd mek di wɔl fɔ wi mɔtalman. So Gɔd mek di fɔs man ɛn uman we nem Adam ɛn Iv, ɛn put dɛn na wan fayn gadin. Bɔt dɛn nɔ yɛri Gɔd in wɔd, ɛn na dat mek dɛn nɔ ebul fɔ de sote go.

I tek 1,656 ia frɔm we Gɔd mek Adam te di Ebi Ren kam. Insay da tɛm de, bɔku bad pipul dɛn bin de. Setan ɛn in bad enjɛl dɛn bin de na ɛvin. Dɛn na spirit. Wi nɔ de si dɛn atɔl. Ken ɛn ɔda bɔku bad pipul dɛn bin de na di wɔl. Ɛn ɔda pipul dɛn bin de na di wɔl we gɛt trɛnk pasmak. Semweso, gud pipul dɛn bin de na di wɔl. Sɔm pan dɛn na Ebɛl, Inɔk, ɛn Noa. Insay Pat WAN wi go lan bɔt ɔl dɛn pipul ya so ɛn di tin dɛn we dɛn du.

 

INSAY DIS SƐKSHƆN

STOR1 1

Di Fɔs Tin dɛn we Gɔd Mek

Di stori na Jɛnɛsis bɔt aw Gɔd mek di wɔl, izi fɔ ɔndastand ɛn pɔsin go rili ɛnjɔy fɔ rid am, ivin smɔl pikin dɛn.

STORI 2

Wan Fayn Gadin

Di Baybul buk we nem Jɛnɛsis tɔk se Gɔd mek di gadin we bin de na Idɛn, spɛshal. Gɔd bin want mek ɔlsay na di wɔl tan lɛk da fayn gadin de.

STORI 3

Di Fɔs Man ɛn Uman

Gɔd bin mek Adam ɛn Iv ɛn put dɛn na di gadin na Idɛn. Na dɛn na bin di fɔs maredman ɛn wɛf.

STORI 4

Wetin Mek Gɔd Drɛb Dɛn

Di Baybul buk we na Jɛnɛsis tɛl wi bɔt aw mɔtalman lɔs paradays.

STORI 5

Dɛn Bigin Sɔfa

We Adam ɛn Iv dɔn kɔmɔt na di gadin na Idɛn, na da tɛm de dɛn bigin gɛt bɔku prɔblɛm dɛn. If nɔmɔ dɛn bin fɔ dɔn obe Gɔd, dɛn ɛn dɛn pikin dɛn bin fɔ dɔn ɛnjɔy layf.

STORI 6

Gud Pikin ɛn Bad Pikin

Ken ɛn Ebɛl dɛn stori we de insay Jɛnɛsis, de tich wi bɔt uskayn pipul dɛn we wi nid fɔ bi, ɛn uskayn abit dɛn we wi nid fɔ chenj kwik kwik wan.

STORI 7

Wan Man we Bin Gɛt Maynd

Inɔk bin gɛt maynd sho se ilɛksɛf bɔku bad pipul dɛn de, pɔsin kin stil ebul fɔ du gud tin

STORI 8

Di Jayant dɛn we Bin De na di Wɔl

Jɛnɛsis chapta 6 tɛl wi bɔt Jayant dɛn we bin de du bad to ɔda pipul dɛn. Dɛn bin de kɔl dɛn Jayant dɛn de bak Nɛfilin. Na dɛn enjɛl dɛn we bin kɔmɔt na ɛvin ɛn kam de na dis wɔl as mɔtalman, na dɛn bin bɔn dɛn.

STORI 9

Noa Bil Wan Big Bot

Noa ɛn in famili bin sev di tɛm we da ebi ebi ren bin kam bikɔs dɛn bin lisin to Gɔd pan ɔl we ɔda pipul dɛn nɔ bin de lisin to am.

STORI 10

Di Ebi Ren

Pipul dɛn bin de laf we Noa bin de wɔn dɛn, bɔt dɛn nɔ bin de laf we di ebi ren bigin fɔ kam! Lan bɔt wetin bin mek Noa in bot, in family, ɛn bɔku animal dɛn bin sev.