Bano bambili pa kunyema, mikono yabo yuba bingi kyongo. Bimenako bano bambili bana ne boba baikalapo bilengela byaamba Baibolo kumvwanyika bingi. Mbili mutanshi utoka, waikelepo wajinga mfumu wakatataka uji na munchinya. Kunyuma ya uno mbili, kwalondejilenga mbili uchila. Kabiji waikelepo wajinga na luusa lwa kufumyapo mutende pano pa ntanda. Wa busatu wajinga mbili ufita, ne waikelepo wajinga na shikelu wa kupiminako mu kuboko kwanji saka abijika pa kukepa kwa kajo mu ntanda. Mbili wa buna ke watokoloka. Waikelepo wajinga na myalo ipayañana ne Lufu. Kilende nakyo kyamulondejilenga kabiji bantu bavula bafwile bingi.—Lumwekesho 6:1-8.

Ba Crystal baambile’mba: “Kimye kitanshi kyo natangile pa bano bambili bana, naumvwine bingi moyo. Namwenetu nobe juba ja kije jibena kwiya. Kino kyandengejile kwakamwa bingi, mambo kechi nenengezhe ne.”

Ba Ed baambile’mba: “Naumvwine bingi bulongo pa kutanga pa bambili bana bajinga na misombelo yapusana pusana. Byo naumvwishishe mwatala kino kimwesho, popo nayukile byo kilumbulula.”

Nanchi mumvwa byonka byaumwinenga ba Crystal ne ba Ed pa bano bambili bana nyi? Byaamba Baibolo pa bano bambili biji mu buku wa Lumwekesho, byayukanyikwa bingi ku bantu bavula. Nanchi mwayuka kuba’mba mwakonsha kufunjilako bintu byavula inge mwaumvwisha kino kimwesho nyi? Mu ñanyi jishinda? Lesa walaya kuba’mba mukekala na lusekelo inge ke mutange ne kufunda byanembwa mu buku wa bungauzhi.—Lumwekesho 1:1-3.

Nangwa kya kuba bantu bavula bachiina bingi byaamba Baibolo pa kino kimwesho kya bambili, pano bino kechi twafwainwa kuchiina ne. Mambo bantu bavula bataana kuba’mba kino kimwesho kikosesha lwitabilo lwabo kabiji kibalengela ne kwikala na luketekelo mu bintu byawama biji kulutwe. Ne anweba mwakonsha kwikala na luno lwitabilo ne luketekelo mu bintu biji kulutwe. Mwane tangai ne mitwe ikwabo yalondelapo.